Od wiosny 2019 r. w murach naszego Domu Głównego i Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu działa również Dom Rekolekcyjny otwierający swoje podwoje dla pojedynczych osób, jak i dla grup pragnących chwili wyciszenia dla pogłębienia relacji z Panem Bogiem. Po pandemicznej przerwie dom wznowił działalność i w aktualnościach na swojej stronie internetowej przedstawia swoich gości.

Włączamy się w tę prezentację, albowiem w połowie stycznia 2023 r. odbyły się dwa ważne wydarzenia pod egidą Domu Rekolekcyjnego. Pierwszym z nich były zmagania młodych podczas diecezjalnego etapu XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem „Bóg jest miłością objawioną w Słowie”, której organizatorem jest diecezja pelplińska i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Natomiast drugim wydarzeniem była odbywająca się w piątek 13 stycznia 2023 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem honorowym metropolity poznańskiego abpa Stanisława Gądeckiego. Jej tytuł brzmiał: „Polskie Wiosny Życia 1993*2021. Zmagania o zniesienie stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 27 kwietnia 1956 r.”, a organizowały ją Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas tej konferencji można było wysłuchać wystąpień wielu znamienitych osobowości, które naświetlały temat ochrony życia z wielu stron: bowiem dawały spojrzenie nań przez pryzmat różnych nauk. Wśród prelegentów znalazł się również nasz Współbrat, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz SChr. Serwisy internetowe organizatorów nakreślają owo spektrum zmagań o zniesienie stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 27 kwietnia 1956 r. A w popularnym serwisie YouTube można obejrzeć całość tej wielce pouczającej i wartościowej konferencji.


14 stycznia 2023r. 230 2417 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne