W dniach 17-19 listopada 2015 r. odbyło się w Warszawie Spotkanie Formacyjne dla nowo mianowanych przełożonych domów zakonnych i proboszczów Instytutów Życia Konsekrowanego. Trzydniowy kurs zorganizowany został przez Konsultę KWPZM. W spotkaniu wzięło udział 86 nowo mianowanych przełożonych i proboszczów z 27 męskich zgromadzeń zakonnych, w tym trzech chrystusowców: ks. Grzegorz Korzeniowski SChr (Tetyń), ks. Zbigniew Regucki SChr (Poznań) oraz ks. Rafał J. Sorkowicz SChr (Ziębice).

W programie spotkań formacyjnych poruszone zostały ważne tematy z zakresu: prowadzenia domów zakonnych, problematyki kanoniczno-pastoralnej oraz katechetycznej. Nie zabrakło wspólnej modlitwy oraz Mszy Świętych, które scalały i umacniały duchowo zebranych zakonników.

Pierwszego dnia (17 listopada) spotkania formacyjne prowadził ks. dr Marek Chmielewski SDB, inspektor salezjanów z Piły. Poruszone zostały tematy m.in. organizacji i prowadzenia rad domów zakonnych oraz wspólnot, wyzwań wobec których stoi przełożony wspólnoty (praktyczne wskazania), towarzyszenia duchowego i pastoralnego współbraciom we wspólnocie.

Drugiego dnia (18 listopada) w problematykę kanoniczno-pastoralną nowo mianowanych przełożonych wprowadzał - ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel SChr.

W ostatni dzień (19 listopada) odbyły się spotkania formacyjne z zakresu katechizacji, organizowania nauki religii i posługi katechetycznej w parafii oraz podstawowych założeń duszpasterskich parafialnej katechezy dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkania prowadził ks. prałat dr Waldemar Janiga, Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu.

W czasie kursu odbyły się również spotkania z Ekonomem KWPZM oraz z panem mec. Michałem Kelmem na temat wytycznych i prewencji KEP z 12 III 2015 oraz funkcjonowania Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy spotkań formacyjnych podkreślali, że są one bardzo potrzebne i wartościowe a tematyka, która została poruszona w czasie szkolenia jest cenną pomocą w prowadzeniu wspólnot oraz parafii. Wyrazili też wdzięczność przełożonym za zorganizowanie warszawskich spotkań formacyjnych. "Jedno jest pewne - stwierdzili nowo ustanowieni przełożeni - oby było jak najwięcej takich merytorycznych i potrzebnych inicjatyw w zakresie szkolenia i przygotowywania do posługi liderów lokalnych wspólnot zakonnych i parafialnych".

Ks. Rafał J. Sorkowicz SChr

Fotografie z wydarzenia


20 listopada 2015r. 2 4881 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne