Wspólne projekty na rzecz naszych rodaków poza granicami kraju to temat spotkania Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Krzysztofa Olejnika SChr z Rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosławem Kalinowskim, które odbyło się przed południem w piątek 13 listopada 2020 r. w Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

W spotkaniu wzięli również udział p. Paweł Rozwód, Pełnomocnik Rektora KUL ds. Komunikacji i Promocji oraz ks. dr Marek Grygiel SChr, ekonom generalny i rzecznik prasowy chrystusowców. Podczas spotkania omówiono wstępne propozycje podpisania umowy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Towarzystwem Chrystusowym, które dotyczyłyby m.in. działań na rzecz zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego Polonii w oparciu o parafie polonijne prowadzone przez księży i braci chrystusowców, wspólne występowanie w konkursach grantowych, promocja KUL oraz Towarzystwa Chrystusowego podczas organizacji Dni Kultury Polskiej za granicą, utworzenie cyfrowej biblioteki Polonii czy portali promujących dziedzictwo polskiej kultury poza granicami naszej Ojczyzny oraz tworzenie przedstawicielstwa KUL w Chicago.

ks. dr Marek Grygiel SChr, rzecznik prasowy zgromadzenia


13 listopada 2020r. 230 5624 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne