W Niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, gdzie dokonał on naszego odkupienia przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Rozpoczynamy tym samym Wielki Tydzień – czas, w którym wspominamy owe zbawcze wydarzenia i dziękujemy za dzieło naszego zbawienia.

Przez ostatnie dwa lata, wskutek epidemii COVID-19, wielkotygodniowe obchody były mocno ograniczone: w 2020 r. niemalże zawieszone albo zredukowane do minimum, rok później odbywały się w zaostrzonym rygorze sanitarnym. W 2022 r. z wolna powraca w celebracji poszczególnych wydarzeń to, co przeżywaliśmy przed pandemią… Zatem Niedziela Palmowa z radosnym, wielobarwnym pochodem ku czci Chrystusa Króla, z których przedstawiamy krótkie zestawienie:

-    misja pw. Trójcy Świętej w Chicago;
-    nasze duszpasterskie placówki w prowincji południowoamerykańskiej;
-    parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie;
-    parafia pw. MB Bolesnej w Chociwlu;
-    parafia pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach;
-    parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu;
-    parafia pw. św. Jana Ewangelisty i św. Maksymiliana Kolbego w Mińsku;
-    parafia pw. św. Józefa w Mikołajowie;
-    parafia pw. św. Józefa w Stargardzie;
-    parafia pw. św. Katarzyny w Goleniowie;
-    parafia pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach;
-    parafia pw. św. Ottona w Pyrzycach;
-    PMK w Duisburgu-Oberhausen;
-    PMK w Mediolanie;
-    polonijna parafia w Manchester;
-    polonijna parafia pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary;
-    polonijna parafia w Glasgow, gdzie zorganizowano w Niedzielę Palmową koncert charytatywny, którego dochód został przekazany dla uchodźców z Ukrainy;
-    polonijna parafia w Sterling Heights;
-    polska parafia personalna w Budapeszcie;
-    pośród Polonii w Portland, ME (punkt dojazdowy parafii polonijnej w Salem, MA);
-    sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough (Melbourne);
-    sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Lombard;
-    sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie;
-    wspólnota polonijna z Guelph;
-    wspólnota z Norwood (Johannesburga);

Z Calgary zaś dodatkowo nadeszła depesza odnośnie do obchodów Niedzieli Palmowej:

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 10 kwietnia 2022 r. powitała nas przeraźliwym zimnem i silnie wiejącym wiatrem. Tradycyjnie na wszystkich Mszach Świętych zostały poświęcone palmy, a na Mszy z udziałem dzieci dodatkowo rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszą i największą. Niesprzyjająca pogoda spowodowała, że procesję zorganizowaliśmy w krużgankach naszej świątyni.
tekst i foto: ks. Paweł Melczewski SChr

*    *    *

W 2022 r. w Niedzielę Palmową przypadła kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej, więc w modlitwach polecaliśmy naszą umiłowaną ojczyznę, ofiary katastrofy oraz wszystkich, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi. Migawki ze wspólnej modlitwy w naszych parafiach przesłano z Kurytyby, gdzie z końcem marca wznowiono sprawowanie Mszy Świętej w języku polskim, Manchester i Stargardu.

*    *    *

Wspominaliśmy już o plenerowych Drogach Krzyżowych w ramach EDK, w którą włączyły się między innymi parafie w Chociwlu, Goleniowie, Płotach, Pyrzycach oraz wspólnoty polonijne w Amsterdamie, Bournemouth, Eindhoven, Kleve. Wspomnieliśmy ponadto o harcerskiej Drodze Krzyżowej w Bowen Hills. U progu Wielkiego Tygodnia bądź na jego początku takie plenerowe nabożeństwa pasyjne odbyły się w wielu naszych parafiach, m. in. w Chociwlu, Dobrzanach, Goleniowie, Manchester, Marianowie, Pyrzycach, Stargardzie, w centrum i na peryferiach Szczecina.

 


10 kwietnia 2022r. 230 4008 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne