„(…) miłosierdzie w Piśmie Świętym jest słowem-kluczem do wskazania działania Boga wobec nas. On nie ogranicza się do potwierdzenia swojej miłości, ale czyni ją widoczną i namacalną. Miłość nie może być przecież abstrakcyjnym słowem. Z samej swej natury jest ona konkretnym życiem (…)”. (Franciszek, „Misericordiae vultus”)

Tym Życiem jest dla nas Jezus Chrystus, który z woli swojego Ojca stał się człowiekiem, aby dokonać naszego zbawienia, a jednocześnie ukazać nieskończone Boże Miłosierdzie. Z tego źródła chcemy czerpać, aby móc żyć.

Niech ten święty Rok Jubileuszowy będzie czasem otwarcia serc na tych wszystkich, których Bóg postawi na drogach naszego życia, abyśmy ogarnęli ich naszą miłością i miłosierdziem.  Niech zamysł miłosiernego Boga, który „pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi radością i pokojem” wypełni się w naszej codzienności.


24 grudnia 2015r. 2 4604 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne