7 października 2018 r. przełożony generalny ks. Ryszard Głowacki SChr podpisał pismo zwołujące XIII Kapitułę Generalną, która rozpocznie się 2 lipca 2019 roku.

Kapitułę generalną poprzedzają kapituły prowincjalne. Inspiracją zarówno dla kapituły generalnej, jak i prowincjalnych są słowa Założyciela kard. Augusta Hlonda, skierowane do chrystusowców pod koniec rekolekcji kapłańskich odbywających się 24 sierpnia 1945 roku: Powróćmy (więc) do tej ofiary totalnej (…) Wszystko dla Boga! Wszystko dla dusz! 

  • Kapituła Prowincjalna części Towarzystwa obejmującej Polskę

Pierwsza kapituła prowincjalna dotyczyła Polski i placówek podległych bezpośrednio pod Zarząd Generalny. Odbyła się 23-26 kwietnia w Domu Głównym w Poznaniu. Z urzędu uczestniczyli w niej: ks. R. Głowacki, ks. B. Burgat, ks. Z. Kutnik, ks. A. Orczykowski, ks. Z. Regucki, ks. A. Sołopa, ks. A. Staszczak, br. H. Kotulski; natomiast z wyboru: ks. K. Antoń, ks. M. Grygiel, ks. J. Hadalski, ks. P. Jasina, ks. J. Staszewski, ks. M. Stefanik, ks. K. Wąchała, br. M. Wiśniewski.

Szczegółowa informacja dotycząca obrad kapituły znajduje się w kalendarium.

  • Kapituła Prowincji pw. Królowej Polonii Zagranicznej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Kapituła odbyła się 3-6 maja w domu prowincjalnym w Lombard. Delegatami z urzędu byli: ks. P. Bandurski, ks. A. Totzke i ks. Z. Ostrowski, natomiast z wyboru: ks. M. Frankowski, ks. B. Molenda, ks. J. Walkiewicz. Przełożonego generalnego reprezentował na tej kapitule ks. A. Staszczak.

„W otwartości na Ducha Bożego – jak podkreślał ks. prowincjał – obrady kapituły są czasem potrzebnym do zrozumienia, jakimi drogami Pan Bóg nas prowadził, co chce dziś powiedzieć i do czego zaprasza wspólnotę prowincji”.

 

Pozostałe kapituły oprócz Kapituły Prowincjalnej Prowincji pw. św. Józefa odbyły się 6-8 maja.

  • Kapituła Prowincji pw. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Ameryce Południowej

Obrady kapituły rozpoczęły się od sesji sprawozdawczej. Ojcowie kapitulni zapoznali się ze sprawozdaniami przełożonego prowincji ks. Kazimierza Długosza SChr na temat stanu personalnego, życia zakonnego i wspólnotowego, apostolatu prowadzonego przez naszych księży w Ameryce Południowej. Natomiast ekonom prowincji ks. Kazimierz Przegendza SChr przedstawił sprawozdanie z zarządzania dobrami materialnymi.

Specjalnym gościem Kapituły był pan Ryzio Wachowicz - prezes największej polonijnej organizacji w Brazylii. Podczas swojego wystąpienia przedstawił sytuację Polonii w Brazylii oraz działalność reprezentowanej przez siebie organizacji, nakreślając pole do kontynuowania współpracy z naszym zgromadzeniem.

W kolejnej części delegaci dyskutowali nad pogłębieniem naszego życia zakonnego oraz zajęli się zagadnieniami związanymi z bieżącymi wyzwaniami w sferze prowadzonego apostolatu. W obradach Kapituły oprócz delegatów z urzędu (ks. K. Długosz, ks. Antonio Polanczyk, ks. K. Przegendza) wzięło udział 3 delegatów wybranych przez wszystkich współbraci należących do tej prowincji (ks. J. Flig, ks. A. Wojteczek, ks. A. Zembruski) oraz ks. A. Spegiorin pierwszy zastępca delegatów powołany jako ekspert bez prawa głosu. Delegatem przełożonego generalnego na tej Kapitule był ks. Bogusław Burgat SChr.

  • Kapituła Prowincji pw. Świętej Rodziny w Australii i Nowej Zelandii

Kapituła zabrała się w domu prowincjalnym w Canberze. Zostały omówione podczas niej sprawy bieżące prowincji w kontekście zaproponowanego tematu obrad przez przełożonego generalnego. W pracach kapituły wzięli udział delegaci: z urzędu (ks. T. Przybylak, ks. K. Żyłczyński, ks. P. Karasiuk) oraz z wyboru (ks. A. Botur, ks. G. Gaweł, ks. S. Wrona). Przedstawicielem przełożonego generalnego był ks. Z. Kutnik.

  • Kapituła Prowincji pw. NSPJ w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii

Kapituła obradowała w domu prowincjalnym w Manchesterze. Delegatami z urzędu byli: ks. K. Olejnik, ks. M. Piaskowski i ks. W. Rożdżeński. Wybranymi przez współbraci z prowincji byli: ks. R. Kossakowski, ks. C. Kraczkowski i ks. M. Urbanowski. Radny generalny ks. A. Sołopa reprezentował w czasie obrad przełożonego generalnego.

Jak zauważył ks. Prowincjał – w tożsamość chrystusowca jest wpisana wiara, która warunkuje jego misję. Papież Franciszek uczy nas, że zostaliśmy powołani i wezwani przez Boga do bycia z Jezusem... To nie kreatywność duszpasterska, nie spotkania czy planowanie, zapewniają owocność - choć bardzo pomagają - ale to co zapewnia owoc jest wierność Jezusowi, który mówi nam stanowczo „trwajcie we Mnie, a ja w was trwać będę” (J 15,4).

Stąd, jak stwierdzili delegaci, ważne wydaje się przypomnienie o potrzebie stałej troski chrystusowca - prezbitera o wiarę! Relacja z Chrystusem może ulec osłabieniu, przechodzić kryzys oraz być zagrożona zaniedbaniem lub utratą. Bez żywej relacji z Tym, który nas powołał i prowadzi, jako chrystusowcy zaczynamy tracić tożsamość, przestajemy sięwyróżniać pośród innych wspólnot eklezjalnych i nie jesteśmy w stanie realizować naszej misji w Kościele w taki sposób, w jaki chce - abyśmy to czynili - sam Bóg.

  • Kapituła Prowincji pw. MB Częstochowskiej we Francji, Hiszpanii i Portugalii

W obradach kapituły, która miała miejsce w domu prowincjalnym w Aulnay sous Bois, delegatami z urzędu byli: ks. J. Ciągło, ks. Cz. Piela i ks. A. Ptaszkowski., zaś uczestnikami obrad z wyboru: ks. J. Wąchała, ks. Z. Wcisło, ks. R. Wrocławski. Delegatem przełożonego generalnego na kapitułę był radny generalny ks. Z. Regucki.

      Kapituła zajęła się aktualnymi sprawami i problemami prowincji. Szczególną uwagę poświecono głównemu tematowi kapituły, którym były słowa Prymasa Założyciela, zaproponowanemu do refleksji przez ks. Generała. Wśród innych ważnych wątków pojawiła się kwestia reorganizacji ośrodków duszpasterskich w kontekście zmniejszającej się liczby wiernych w tych wspólnotach, jak również aktualności misji zgromadzenia, szczególnie w północnej i środkowej Francji, Hiszpanii i Portugalii.

Owocem obrad były uchwały i postulaty dotyczące życia tej prowincji, które zostały przesłane do zatwierdzenia przełożonemu generalnemu i radzie generalnej.

  • Kapituła Prowincji św. Józefa odbędzie się 27-28 maja 2019 roku.

Delegatami z urzędu są: ks. B. Renusz, ks. S. Sosnowski i ks. T. Puszcz. Natomiast w wyniku głosowania przez współbraci, do kapituły weszli z wyboru: ks. J. Grynia, ks. J. Okonek, ks. M. Dereszkiewicz. Delegatem przełożonego generalnego na tę kapitułę jest ks. A. Orczykowski.


10 maja 2019r. 341 5445 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne