X Kapituła Prowincjalna części Towarzystwa obejmującej Polskę trwała od 23 do 26 kwietnia. Odbywała się w Domu Głównym w Poznaniu. Rozpoczął ją dzień skupienia poprowadzony przez o. Romana Hernogę OCD, przełożonego karmelitańskiego klasztoru w Zwoli.

Powołując się na niedawno opublikowany list Benedykta XVI o przyczynach skandali wykorzystywania seksualnego w Kościele, jako zasadniczy powód kryzysu w tej materii, jak i wielu innych, papież senior wskazał na brak Boga. Stąd, jak podkreślił o. Hernoga, należy ponownie powrócić do ścisłej i głębokiej relacji z Bogiem we wszystkich sferach życia, uznając Go za fundament życia osobistego i zakonnego; akcentując życie wewnętrzne przed możliwością ulegania pokusie aktywizmu. Druga część dnia skupienia obejmowała refleksję na temat zachowywania ślubów i prowadzenia życia wspólnotowego.

W środowe popołudnie rozpoczęły się robocze obrady X Kapituły, których zasadniczą częścią było wysłuchanie sprawozdań wikariusza generalnego i ekonoma generalnego, dotyczących obecnego stanu życia zakonnego w Polsce i krajach podlegających pod Zarząd Generalny. W tym temacie była podjęta refleksja i dyskusja. 

Ustanowione wcześniej komisje (ds. życia zakonnego i formacji, duszpasterska i ekonomiczna) przygotowały opracowanie materiału, opratego na dostarczonych przez współbraci ankietach. Znajdujące się w nich wnioski posłużyły delegatom do zanalizowania obecnej kondycji Zgromadzenia. 

Obrady X Kapituły Prowincjalnej zakończyły się w piątek skierowaniem odezwy do współbraci jak i sformułowaniem uchwał i postulatów.

X Kapituła Prowincjalna jest pierwszą spośród tych, które jeszcze mają się odbyć w różnych zakątkach świata, gdzie posługują chrystusowcy. Stanowią one swoiste przygotowanie do XII Kapituły Generalnej, która rozpocznie się w lipcu.

....

7 października 2018 r. przełożony generalny ks. Ryszard Głowacki SChr podpisał pismo zwołujące XIII Kapitułę Generalną, która rozpocznie się 2 lipca 2019 roku. Kapitułę generalną poprzedzają kapituły prowincjalne. Inspiracją zarówno dla kapituły generalnej, jak i prowincjalnych są słowa Założyciela kard. Augusta Hlonda, skierowane do chrystusowców pod koniec rekolekcji kapłańskich odbywających się 24 sierpnia 1945 roku: Powróćmy (więc) do tej ofiary totalnej (…) Wszystko dla Boga! Wszystko dla dusz! 

Owoce polecajmy w naszych modlitwach Bogu i Królowej Towarzystwa Chrystusowego.

 


24 kwietnia 2019r. 341 10057 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne