Dwaj chrystusowcy zaangażowani w prace Światowej Rady Badań nad Polonią, ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej SChr i ks. dr Zdzisław Malczewski SChr, uczestniczyli w dniach 9-10 października 2023 r. w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Rola i zadania Polonii i Polaków za granicą w obronie dobrego imienia Polaków i Polski oraz prawdy historycznej”  zorganizowaną przez tę Radę oraz Instytut Nauk Historycznych i Katedrę Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczyło w niej wielu zaproszonych gości, a wśród nich: przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, naukowcy zajmujący się problemami polonijnymi oraz studenci UKSW.

Bogaty program konferencji (w pierwszym dniu zaprezentowano 10, a w drugim 9 referatów) pozwolił na wymianę poglądów i myśli oraz wielostronną refleksję nad zadanym i podjętym tematem, a jednocześnie była to również okazja do wspólnej modlitwy w intencji Polonii i Polaków mieszkających poza krajem, jak i wręczenia pamiątkowego odznaczenia «Orderu Krzyż Polonii» nadawanego przez Światową Radę.

Konferencję rozpoczęła koncelebrowana Msza Święta w kaplicy kampusu UKSW, której przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. Zdzisław Malczewski SChr, Rektor PMK w Brazylii. Natomiast ks. Bernard Kołodziej SChr został poproszony do moderowania pierwszej części obrad oraz do panelu dyskusyjnego na jej zakończenie na temat: „Zadania Portalu Dziedzictwa Polonii i Polaków za Granicą w promowaniu historii, dorobku i dobrego imienia Polski i Polaków w świecie”. Moderatorem panelu była dr hab. Joanna Pylat z Wielkiej Brytanii, a udział wzięli: prof. dr hab. Jacek Knopek, ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej SChr, prof. dr hab. Marek Kornat, prof. dr. hab. Wiesław Jan Wysocki oraz prof. dr hab. Jan Żaryn.

Po południu drugiego dnia zjazdu odbyła się projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii dra Mirosława Olszyckiego pt. „Kontynent nadziei. Polacy z Ameryki Południowej” (TVP). A całość zakończyła się dyskusją nad referatami, dopowiedzeniem kilku uwag do filmu przez naszego Współbrata, wieloletniego duszpasterza Ziemi Krzyża Południa oraz nadzieją na wydrukowanie dorobku Konferencji.

tekst i zdjęcia: ks. prof. Bernard Kołodziej SChr


10 października 2023r. 230 2781 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne