W październiku 2015 r. w kościele Saint-Denys-de-l’Estrée, gdzie na modlitwie gromadzi się Polonia zamieszkująca Saint Denis i okoliczne miejscowości, został zawieszony Wizerunek Jasnogórskiej Pani i Królowej – Wizerunek Tej, którą polscy emigranci zabierali na wychodźcze szlaki, by zawierzać swoje radości i nadzieje, a także bóle i strapienia codzienności, sześć lat później dokonała się jego uroczysta koronacja.

Na tę wielką radość nasi Rodacy mieszkający pod Paryżem z powodu pandemii COVID-19 czekali ponad rok czasu: plany duszpasterzy zakładały uroczystości koronacyjne w roku 2020. Odbyły się one w niedzielne przedpołudnie 17 października 2021 r. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji Saint Denis en France, bpa Pascala Delannoy.

Przewodniczył on liturgii Mszę Świętej w języku francuskim i polskim, wygłosił kazanie do licznie zgromadzonych rodaków i nałożył na ikonę złote korony. Na zaproszenie miejscowego duszpasterza i jednocześnie ekonoma prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej ks. Zdzisława Początka SChr na tę historyczną uroczystość przybyli goście z polskiej ambasady, z kraju oraz z okolicznych polskich misji katolickich, wśród których trzeba wymienić: bpa Wiesława Lechowicza, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ks. Wiesława Wójcika SChr, dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, ks. Ryszarda Szymanika SChr, proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach, ks. Krzysztofa Kocha, proboszcza parafii pw. Świętego Józefa w Wygodzie (którzy w ostatnich latach przybywali z duszpasterską pomocą bądź z rekolekcjami do Saint Denis), ks. Zbigniewa Wcisło SChr, przełożonego prowincjalnego a zarazem inicjatora tego przedsięwzięcia, proboszcza miejscowej francuskiej parafii oraz ks. Jarosława Kocha SChr, polonijnego proboszcza z sąsiedztwa – z Aulnay sous Bois.

Polacy gromadzili się na liturgii w swoim języku w tym kościele już od początku XX w. i zawsze towarzyszyła im Ikona Pani Jasnogórskiej. Przeżywali jednocześnie tu wiele trudnych i niebezpiecznych chwil, na przykład zamachów terrorystycznych. Dlatego zrodziła się myśl i konieczność zawierzenia całej parafii Matce Najświętszej. Dokonał tego kilka lat temu ówczesny polonijny proboszcz ks. Zbigniew Wcisło, który pielgrzymował wraz z parafianami z Saint Denis i Bagnolet na Jasną Górę: najpierw, by przywieźć kopię Obrazu Matki Bożej, potem, by zawierzać Jej swoje wczoraj, dziś i jutro. W końcu postanowiono zachęcić rodaków modlących się w tymże kościele do składania swoich kosztowności, by ufundować na stałe złote korony na głowę Jezusa i Maryi. To wielkie wydarzenie wypływające z serca Rodaków tu mieszkających wpisuje się w hołd wdzięczności Matce i Królowej Polski za Jej nieustanną opiekę i pomoc na często trudnych drogach emigracyjnego życia.

tekst i fotografie: ks. Wiesław Wójcik SChr


18 października 2021r. 230 4629 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne