Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego odwołał z urzędu Sekretarza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Andrzeja Orczykowskiego i mianował na ten urząd z dniem 1 lutego ks. dra Łukasza WACŁAWA. Dziękujemy ks. Andrzejowi za wieloletnią ofiarną i rzetelną służbę na rzecz naszego zgromadzenia zakonnego, życząc obfitości Bożych darów i opieki Królowej Towarzystwa Chrystusowego w nowych powierzonych obowiązkach.

Ksiądz Łukasz Wacław urodził się 7 lipca 1979 roku w Wadowicach. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił w 2006 roku. Odbył kanoniczny nowicjat i kontynuował formację w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Święcenia przyjął w poznańskiej Archikatedrze w 2013 r. Po święceniach pracował przez dwa lata w parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie-Zdrojach. Następnie przełożeni skierowali go do odbycia studiów specjalistycznych z zakresu prawa i prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2018 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego oraz uzyskał licencjat kościelny z prawa kanonicznego. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie. W 2020 r ukończył studia prawnicze uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. 30 września 2022 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. "Migranci katolickich Kościołów wschodnich. Studium kanoniczno-prawne" napisaną pod kierunkiem ks. dr. hab. dr. hc. Leszka Adamowicza, prof. KUL. Od 2018 r. prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu w zakresie wstępu do prawa, norm ogólnych, prawa zakonnego, prawa wyznaniowego, a obecnie praw i obowiązków wiernych migrantów.

Nowego Księdza Sekretarza zawierzamy Królowej Towarzystwa Chrystusowego i Polonii.


04 lutego 2023r. 341 2316 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne