1 lutego 1945 r. z rąk sowieckich żołdaków w Lędzinach zginął ks. Paweł Kontny SChr, który stanął w obronie czci niewieściej i któremu na nagrobku umieszczono napis, że zginął, jako dobry pasterz za swoje owce. Szerzej tamtejsze wydarzenia są opisane w artykule ks. Bogusława Kozioła SChr w jednym z numerów „Mszy Świętej” (zob. B. KOZIOŁ, Ofiara najprawdziwszym świadectwem kapłańskiego życia, w: „Msza Święta” R. LXVI[2010], nr 5[763], s. 14-15), który jako postulator procesu zbiera potrzebne świadectwa i dokumenty, by mógł się rozpocząć jego proces beatyfikacyjny.

W kolejną rocznicę jego śmierci włączamy się w modlitwę w intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego: we wspólnocie Domu Głównego i seminarium uczyniliśmy to w czasie porannej Eucharystii pod przewodnictwem i homilią ks. Pawła Jasiny SChr, prefekta seminarium, a niedawno grupa naszych kleryków wraz z ks. Prefektem nawiedziła jego grób.

Ks. Bogusław Kozioł SChr tymczasem, jak sam zaznacza w internetowych kanałach Ośrodka Postulatorskiego, udał się w dzień rocznicy śmierci w rodzinne strony śp. ks. Pawła Kontnego SChr i przekazuje wszystkim Czytelnikom kalendarium przebieg jej obchodów:

W środę 1 lutego 2023 r., najpierw w kościele św. Marii Magdaleny w Tychach a potem w domu parafialnym, miało miejsce spotkanie osób, którym zależy na beatyfikacji oraz na powstaniu filmu pt. „Kontny”. W kościele modliliśmy się o beatyfikację ks. Pawła (aż 3 księży odprawiało Mszę w tej intencji). W salce z kolei p. dr Wojciech Schaffer opowiedział o kulisach powstającego filmu. Również Postulator przedstawił stan procesu i rozdając obrazki ks. Pawła, zachęcił do modlitwy o beatyfikację.
Nazajutrz, tj. w czwartek 2 lutego, ks. Kozioł sprawował Mszę Świętą w tej intencji w kościele w Tychach-Paprocanach, rodzinnej parafii śp. ks. Pawła, przybliżając jego postać i dzieło życia. Rozdawane na koniec liturgii i pozostawione obrazki z modlitwą to zachęta dla współczesnych mieszkańców, aby włączyć się w modlitwę o beatyfikację swojego Rodaka.
Zatem pamięć o naszym Współbracie jest wciąż żywa, świadczą o tym świeże kwiaty i znicze na jego grobie oraz modlitwa o rychłe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, która, poza wspomnianymi już tyskimi kościołami, miała miejsce w kościele w Lędzinach.
tekst i dołączone fotografie: ks. Bogusław Kozioł SChr

*    *    *

Dodajmy jeszcze, że w sierpniu 2022 r. została zatwierdzona do prywatnego odmawiania modlitwa o uproszenie łask za przyczyną śp. ks. Pawła Kontnego SChr:

Panie Jezu Chryste, Królu męczenników, przez swoją zbawczą ofiarę krzyżową pokazałeś światu, iż „nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Dziękuję Ci, że uzdolniłeś sługę Bożego, ks. Pawła Kontnego, chrystusowca, do ofiarnego życia zakonnego i kapłańskiego, a później do męczeńskiej śmierci, która była owocem czystej miłości Ciebie i bliźniego. Proszę Cię o dar beatyfikacji ks. Pawła, abym zainspirowany jego umiłowaniem cnoty czystości, kochał Ciebie nade wszystko i dawał siebie innym. Za jego wstawiennictwem udziel mi łaski ………………………………………, o którą pokornie proszę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

(za pozwoleniem Władzy Duchownej, nr VH V-10/22, Katowice, dnia 9 sierpnia 2022 r.)

Wszelkie informacje o otrzymanych łaskach za przyczyną ks. Pawła Kontnego SChr należy przesyłać na adres:
Ośrodek Postulatorski Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej;
ul. Panny Marii 4; 61-108 Poznań

lub mailowo: postulator@chrystusowcy.pl


01 lutego 2023r. 230 2668 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne