Na Węgrzech znajduje się kilka symbolicznych miejsc związanych z pamięcią o wydarzeniach 1956 roku. Jedno z nich znajduje się przy polskim kościele w Budapeszcie na Köbányi. Inicjatorem upamiętnienia tamtych wydarzeń w postaci kopijnika (słupowego nagrobka) przed naszą świątynią jest Węgierski Związek 56. Roku, Światowy Związek Bojowników o Wolność 56. Roku oraz Węgierski Samorząd na Köbányi. Na tablicy umieszczonej przy kopijniku widnieje dwujęzyczny napis: «1956-2016. na upamiętnienie 60. rocznicy wydarzeń Poznańskiego Czerwca’56».

W piątą rocznicę tego upamiętnienia i w 65. rocznicę tamtych pamiętnych wydarzeń w Poznaniu i na Węgrzech, 27 czerwca 2021 r., pod kopijnikiem wieńce złożyły: delegacja Polskiej Ambasady, delegacja Węgierskiego Związku 56. Roku, oraz Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha. Okolicznościową modlitwę poprowadził proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli do polskiego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych gdzie była sprawowana Msza Święta z okazji Dnia Węgierskiej Polonii połączona z ceremonią wręczenia dorocznych nagród polonijnych. Uroczystość ta organizowana jest przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech, zwyczajowo w okolicy święta św. Władysława, patrona osiadłych na Węgrzech Polaków (w 2021 r. przypadła w ipsa die święta). Liturgii przewodniczył ks. Krzysztof Grzelak SChr, a koncelebrowali ks. Gergő Bese i o. Andrzej Kostecki OP, prowincjał Wikariatu Węgier Zakonu Kaznodziejskiego. Proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech w wygłoszonej homilii przywoływał postać i dzieło życia św. Władysława.

Po Mszy odbyła się ceremonia wręczenia nagród przyznanych przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. Rozpoczęło ją wystąpienie przewodniczącej samorządu Marii Felföldi. Laureatem nagrody głównej im. św. Władysława za zasługi w promowaniu węgierskiej kultury w Polsce i polskiej na Węgrzech oraz za niestrudzoną pielęgnację kontaktów polsko-węgierskich został dr Géza Cséby, po matce Polak, po ojcu Węgier, pisarz, poeta, tłumacz i honorowy konsul RP w Keszthely. W tym roku Ogólnokrajowy Samorząd Polski nagrodami za zasługi dla węgierskiej Polonii uhonorował dwie osoby: Polkę Ewę Bátoriné-Lisiewicz i Węgra ks. Gergő Bese. Ewa Bátoriné Lisiewicz jest żoną znanego działacza polonijnego, Węgra – Zsolta Bátori, i od lat mieszka w Szolnoku, gdzie aktywnie działa i wspiera działalność polonijną. Ks. Gergő Bese jest Węgrem, ale od wczesnych lat młodzieńczych bliskie są mu sprawy polskie. Jest niestrudzonym orędownikiem polskiej kultury chrześcijańskiej wśród węgierskiej młodzieży. Prowadzi wykłady na temat powiązań polsko-węgierskich w aspekcie historycznym, religijnym i kulturowym. Podczas pielgrzymek i wycieczek stara się promować Polskę a szczególnie kult Matki Boskiej Częstochowskiej.

Tegoroczne obchody swą obecnością zaszczycił Ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Katarzyna Ratajczak-Sowa, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Andrzej Kalinowski, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańska, rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Ewa Rónayne-Słaba, dyrektor Wydziału w Departamencie ds. Stosunków z Kościołem i Mniejszościami Etnicznymi w Kancelarii Premiera Węgier dr Zsanett Gábriel, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, przedstawiciele Stowarzyszenia św. Wojciecha oraz polskich organizacji społecznych i polskich samorządów na Węgrzech i osoby prywatne. Chociaż tegoroczne uroczystości miały skromniejszy charakter niż te, które pamiętamy sprzed pandemii, cieszymy się jednak, że po rocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami Polonia mogła znowu uczestniczyć w tych wydarzeniach a kontynuacja polonijnego świętowania (jeśli oczywiście pozwolą warunki epidemiologiczne) odbędzie się jesienią. Uroczystości zakończyło krótkie spotkanie w ogrodzie Domu Polskiego.

Małgorzata Soboltyński
fotografie: Barbara Pál

 


30 czerwca 2021r. 230 3787 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne