Jak każdego roku, tak w bieżącym 2024 roku w pierwszą sobotę maja odbyła się pielgrzymka Polaków do Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer.

Do sanktuarium przybyli pielgrzymi, nasi Rodacy, prawie z każdego zakątka Niemiec, z wielu Polskich Misji Katolickich działających na ich terenie. Przyjechali ze swoimi duszpasterzami i siostrami. Do Kevelaer przybył bp Henryk Tomasik, biskup-senior diecezji radomskiej i ks. Bogdan Renusz SChr, przełożony prowincji niemiecko-holendersko-włosko-węgierskiej Towarzystwa Chrystusowego. Podobnie jak rok temu w pielgrzymce wzięły udział siostry misjonarki z ich Domu Generalnego w Poznaniu-Morasku, aby swoim śpiewem ubogacić liturgię. Poprowadzony zaś przez nie koncert pieśni maryjnych pozwolił podprowadzić wszystkich wiernych do jeszcze głębszego uczestnictwa w nabożeństwie majowym.

Różaniec przy kaplicy Łaski, gdzie znajduje się cudowny obrazek Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych była rozpoczęła wspólną modlitwę pielgrzymów, a jej centralny punkt stanowiła Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa, który także wygłosił okolicznościową homilię.

W homilii podkreślił ogromną rolę i zatroskanie Matki Bożej o naród polski w różnych wydarzeniach jego historii, zaznaczając, że w tych różnorakich wydarzeniach staraliśmy się naśladować św. Jana: brać Ją do siebie, które dokonywało się i dokonuje przez pielęgnowanie i odprawianie nabożeństw majowych, październikowych, pięknych uroczystości maryjnych. Jednocześnie przypominał, że jest jedynie jeden ważny moment decydujący, czy nasza pobożność maryjna jest naprawdę miła Panu Bogu. Jest jedno jedyne kryterium: gdy spełniamy jedyne życzenie Matki Bożej, która i nam powtarza te same słowa wypowiedziane niegdyś do sług w Kanie Galilejskiej, „Czyńcie to, co On, mój Syn wam powie”. Homilista dodał, że Chrystus mówi przez Ewangelię, przez nauczanie Kościoła, a także przez różne wydarzenia, że podczas naszej życiowej drogi pełnej pytań, bolesnych rozczarowań, niepokojów, dołącza się Boski Wędrowiec i nam towarzyszy. Przywołując tę ewangeliczną scenę z uczniami idącymi do Emaus, podkreślał, aby w nas budziło się pragnienie, by zawołać jak oni Panie, pozostań z nami! Albowiem ta perykopa ewangelijna scena wraz ze słowami „Geh mit uns – Idź z nami” stanowi motto pielgrzymowania do sanktuarium w Kevelaer w roku 2024-2025.

Gospodarzem pielgrzymki była PMK Kleve z posługującymi w niej ks. Marcinem Dereszkeiwiczem SChr i s. Justyną Chomką MChR, których pomocą w organizacji wspierała s. Bożena Sienkiewicz MChR. Bardzo podniosłej atmosferze, która towarzyszyła pielgrzymowaniu i modlitwie, radości dodał wdzięczny śpiew scholki dziecięcej z PMK Kleve prowadzonej przez s. Justynę, która również przygotowała to sprawozdanie.

tekst: s. Justyna Chomka MChR
zdjęcia: Krystyna Steinhof

*    *    *

Tymczasem 1 maja 2024 r. parafianie z naszych poznańskich parafii udali się z pielgrzymką do Kiekrza, natomiast potomkowie polskich górników z Lotaryngii wraz ze swoim duszpasterzem ks. Stanisławem Sokołem SChr tego samego dnia włączyli się doroczne maryjne pielgrzymowanie słoweńskiej wspólnoty etnicznej zamieszkującej ten region. Pielgrzymce przewodził arcybiskup Ljubljany Stanislav Zore OFM.

Dziecięca schola «Ottonutki» z parafii św. Ottona w Pyrzycach zaś w ciągu majowego przedłużonego weekendu podbijała Paryż.

Liturgiczna Służba Ołtarza spod paryskiego Argenteuil udała się do stolicy Francji do znajdujacej się przy rue du Bac Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika.

Do Budsławia, narodowego sanktuarium maryjnego na Białorusi, na początku maja 2024 r. pielgrzymowali parafianie z naszej parafii w Mińsku.

Kobiety z parafii w Szczecinie Podjuchach w jedną z sobót maja udały się do Poznania.

Parafianie ze Stargardu ze swoimi duszpasterzami, przy okazji wyjazdu na święcenia młodych chrystusowców, odwiedzili sanktuaria maryjne w Licheniu i podpoznańskich Tulcach.

W ostatni dzień maja 2024 r., w święto Nawiedzenia NMP, do paryskiej bazyliki Sacré Coeur pielgrzymowała Polonia z regionu paryskiego w tym także ze wspólnot parafialnych, w których posługujemy.


06 maja 230 2884 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne