We współczesnym świecie zło znalazło odpowiedni grunt do popularności, wykrzykiwania swojej obecności za pośrednictwem przychylnych mediów. O wydarzeniach świadczących o zaangażowaniu ludzi na rzecz dobra społecznego jest coraz mniej miejsca we współczesnych mediach! Piszę z drugiego końca świata. Kiedy Rosja napadła na Ukrainę i Polacy rozpoczęli solidarnie przyjmować Ukraińców do swoich domów, to media wyraziły wielkie zdziwienie wobec postawy Polaków. Przez parę dni pojawiały się notatki na temat solidarności Narodu Polskiego wobec ukraińskich uciekinierów przed skutkami agresji Rosji. Temat aktualnie już stał się nie aktualny…, bo zło zaś dokonuje promocji w wielu krajach świata.

Przed kilku laty poleciałem do Warszawy na kolejne posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP p. Stanisławie Karczewskim. Rada składała się z piętnastu przedstawicieli Polonii z różnych krajów świata. Byłem jedynym duchownym w tym gremium zaproszonym przez Pana Marszałka. Któregoś dnia przechodząc ulicą stolicy dostrzegłem w witrynie księgarni pokaźną książkę z podobizną Biskupa Stanisława Stefanka SChr. Zatrzymałem się i spojrzałem na tytuł dzieła „We wszystkim Chrystus”. Wszedłem więc do księgarni i kupiłem tę książkę (We wszystkim Chrystus. O narodzie, Kościele, mediach, rodzinie z Biskupem Stanisławem Stefankiem TChr rozmawia Marzena Nykiel, Wydawnictwo SPES, Kraków 2015, ss. 318), którą pochłonąłem po powrocie do Porto Alegre w ciągu kilku dni. Lektura wspomnianej książki stała się dla mnie swoistym filmem, który przesuwał przed moimi oczyma postać Człowieka, którego było mi dane znać i mieć kontakt przez 50 lat.

W ostatnim czasie ukazała się kolejna książka zawierająca wspomnienia o śp. Biskupie Stanisławie Stefanku SChr, nietuzinkowym Człowieku i Pasterzu pt.: Świadek ewangelicznej dobroci. Zbiór wspomnień o Księdzu Biskupie Stanisławie Stefanku, Łapy 2022, ss. 400. Książka zawiera sto wspomnień o naszym śp. Współbracie, z którego powinniśmy być dumni za Jego postawę ewangeliczną, całkowite oddanie służbie Kościołowi, rodzinie, godności życia ludzkiego.

Do wspomnianej książki zawierającej wiele zdjęć Biskupa Stanisława uczestniczącego w różnych spotkaniach  z ludźmi, wydarzeniach pasterskich, wstęp napisał inny Współbrat ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr. Autor wstępu w pewnym wymiarze ma podobne cechy do Czcigodnego Bohatera wydanego dzieła: nie ma lęku przed mediami, głosi prawdę ewangeliczną z odwagą. W dalekiej Brazylii – dzięki internetowi – słucham konferencji ks. prof. Pawła czy też czytam Jego artykuły zamieszczane w różnych portalach. Wyrażam szacunek i podziw nie tylko dla Jego elokwencji, ale nade wszystko odwagi, jaką wyraża w obronie podstawowych wartości moralnych i etycznych. We wspomnianej książce zawarte są wspomnienia:
-    Pasterzy z kard. Gerhardem Mullerem na czele,
-    Pracowników naukowych,
-    Kapłanów zakonnych i diecezjalnych,
-    Przedstawicieli mediów katolickich,
-    Duszpasterstwa rodzin, ruchów rodzinnych i stowarzyszeń,
-    Polityków, samorządowców, ludzi kultury i sztuki,
-    Osób konsekrowanych i ruchów kościelnych,
-    Rodziny, przyjaciół, znajomych.
-    ostatni, IX rozdział zawiera Zarys życia i posługi Biskupa Stanisława, ordynariusza łomżyńskiego w latach 1996-2011.

Dla mnie, jako chrystusowca, dużą satysfakcją fakt, że wśród wielu świadectw o Biskupie Stanisławie znalazły się także teksty kilku przedstawicieli naszego zgromadzenia zakonnego z ks. Generałem Krzysztofem Olejnikiem SChr na czele.

ks. dr Zdzisław Malczewski SChr – rektor PMK w Brazylii

*    *    *

W poniedziałek 11 lipca 2022 r. w Kancelarii Premiera RP odbędzie się konferencja naukowa poświęcona Postaci śp. Biskupa Stanisława Stefanka SChr. To kolejne już przedsięwzięcie mające na celu przybliżenie dzieła życia naszego zmarłego Współbrata – poprzednie z okazji 1. rocznicy jego odejścia, które odbyły się jeszcze przed wybuchem pandemii, dotyczyły jego posługi na rzecz rodziny.

Poniedziałkową konferencję w Kancelarii Premiera RP szeroko opisują serwisy www Radia Maryja oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Razem z résumé z tego spotkania znajdziemy video z poszczególnych wystąpień zaproszonych gości i prelegentów:


27 czerwca 2022r. 230 6978 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne