Doroczne Czuwanie Modlitewne za Polonię i jej duszpasterzy, odbywające się w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze w jedną z jesiennych nocy, staje się wspaniałą okazją do tego, by nie tylko dziękować za każdego chrystusowca i każdą siostrę misjonarkę i ich posługę wśród Polonii, ale również i za Was, którzy wspieracie swoimi modlitwami i ofiarami podejmowane przez nas dzieła, którzy dzielicie się z nami owocami swojej codziennej pracy, aby Chrystusowe królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju rozszerzało się i odnawiało ten świat.

W 2023 roku ta szczególna modlitwa odbędzie się w noc z 20 na 21 października, gdy jako chrystusowcy wraz siostrami misjonarkami staniemy u tronu Jasnogórskiej Madonny, aby jeszcze raz prosić z pokorą: Najlepsza Matko nasza, Maryjo, Królowo i Opiekunko naszych zgromadzeń, zwróć Twoje dobre oczy na nasze rodziny zakonne. Wspieraj je, udoskonalaj i zachowuj w przyszłości. Staniemy u stóp Tej, co jasnej broni Częstochowy, aby wyrazić jeszcze raz gotowość do pójścia i poszukiwania oraz doprowadzenia do Chrystusa zagubionych polskich dusz wychodźczych. Staniemy, by wpatrywać się w to Oblicze jak polska ziemia czarne i jak polska ziemia znaczone bliznami i modlić się za całą Polonię świata oraz za tych, którzy sprawują nad nią duchową pieczę; modlić się, by nowe życie polskie natchnęło się prawdą i miłością. Te słowa Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, naszego Założyciela będą przyświecać naszej modlitwie w przededniu 75. rocznicy jego śmierci.

Na Jasnej Górze pragniemy powierzać intencje wszystkich Polaków w kraju i na emigracji, dlatego zachęcamy do duchowej łączności i wspólnej modlitwy z nami i za nas, do powierzania Matce Bożej swoich osobistych intencji i spraw. W tym celu uruchamiamy adres mailowy (czuwanie@chrystusowcy.pl), gdzie można przesłać modlitewne intencje, oraz serwis internetowy (https://czuwanie.chrystusowcy.pl/), gdzie pojawiać się będą bardziej szczegółowe informacje. A niektóre momenty naszego czuwania i modlitwy będą transmitowane przez środki masowego przekazu i przez Internet.

 


15 września 2023r. 230 5866 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne