«Kongres dla Niepodległej» to doroczne zebranie utworzonej przed kilkoma laty organizacji polonijnej – Światowego Stowarzyszenia «Republika Polonia» zrzeszającego Polonusów z wielu krajów świata i niemalże ze wszystkich kontynentów. W tym stowarzyszeniu aktywnie uczestniczy nasz Współbrat – ks. dr Zdzisław Malczewski SChr, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.

Przesyła on bardzo obszerne i osobiste sprawozdanie z tego Kongresu, które odbyło się na początku października 2023 r. O Kongresie wzmiankował również polonijny serwis nadawany w TVP Polonia pt. „Polonia24”, podczas którego ks. Zdzisława poproszono o podzielenie się wrażeniami z odbywającego się już od kilku lat spotkania.

Wspomniane wydarzenie polonijne zostało zorganizowane przez Światowe Stowarzyszenie «Republika Polonia», które reprezentuje środowiska patriotyczne osób polskiego pochodzenia na całym świecie. W swej działalności opiera się na wartościach patriotyczno-chrześcijańskich „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Należy podkreślić i przypomnieć za internetowym portalem stowarzyszenia, że wspiera ono, chroni i kultywuje dobre imię Polski, Polaków i Polonii, propaguje prawdę historyczną o Polsce i Polakach, jak również współpracuje z Ojczyzną na rzecz rozwoju Polski i wzmocnienia środowisk zamieszkałych przez osoby polskiego pochodzenia na całym świecie.

Ponieważ mam przywilej być członkiem powstałej przed kilku laty wspomnianej organizacji od początku jej powstania i otrzymałem zaproszenie do wzięcia udziału we wspomnianym ważnym dla nas Polonusów żyjących poza granicą Ojczyzny, postanowiłem wybrać się do Warszawy, aby być obecnym na Kongresie dla Niepodległej wśród 45 uczestników przybyłych z 12 krajów.

Program Kongresu był bardzo bogaty i intensywny. Rozpoczął się w niedzielę 1 października 2023 r. od wyjazdu autokarem ze stolicy do Sulejówka, gdzie mieliśmy możliwość zwiedzenia nowoczesnego Muzeum Józefa Piłsudskiego. Opuszczaliśmy to ważne miejsce dla naszej narodowej historii bardzo ubogaceni nie tylko oglądaniem zbiorów, ale także dowiadując się od przewodnika wiele o życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz dziejach Polski w okresie zdobywania niepodległości. W dalszej drodze każdy uczestnik otrzymał kanapki, wodę mineralną dla pokrzepienia naszych organizmów. Następnie zatrzymaliśmy się w Kozłówce, gdzie znajduje się Muzeum Zamoyskich. Oprowadzająca nas przewodniczka po kompleksie zamkowym przybliżyła nam historię rodu Zamoyskich oraz wyjaśniała historię wybranych różnorodnych, bogatych eksponatów muzealnych. Po zwiedzeniu zabytkowego pałacu wykupionego od spadkobierców z rodu Zamoyskich przez Państwo Polskie i utworzenie z niego Muzeum, udaliśmy się w dalszą drogę w kierunku Lublina. Ktoś czytający ten reportaż może się zastanawiać jaki był cel poznania tych dwóch muzeów? Otóż bieżący rok został dedykowany przez Sejm RP dwóm polskim patriotkom Aleksandrze Piłsudskiej i Jadwidze Zamoyskiej!

Zatrzymaliśmy się w hotelu w Bogucinie, gdzie po obiadokolacji, w jednej z sal hotelowych, była sprawowana Msza Święta koncelebrowana. Eucharystii przewodniczył i wygłosił dłuższe okolicznościowe kazanie ks. infułat Stanisław Jeż, który przez 30 lat pełnił posługę rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Następnego zaś dnia, 2 października, po śniadaniu w hotelu wyruszamy do Lublina, gdzie na kampusie w kościele uniwersyteckim uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej na rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Po jej zakończeniu zostaliśmy przyjęci przez Rektora KULu ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego. Ksiądz Rektor po przywitaniu uczestników kongresowych w swoim wystąpieniu przybliżył nam nowy program uczelni, a mianowicie ukierunkowanie się na Polonię. Podkreślił jak ważną rolę odgrywały wspólnoty polonijne, które wspierały finansowo uczelnię, aby w czasach zniewolenia w PRL, mogła prowadzić swoją działalność naukową. Zaznaczył nadto, że obecnie uczelnia ukierunkowuje się na Polonię umożliwiając studiowanie różnych dziedzin nauki młodym Polakom żyjącym poza granicami Polski, nie tylko w Lublinie, ale także w różnych krajach, gdzie otwierane są specjalne centra studyjne dla Polonusów. W końcu poinformował o podpisanej umowie o współpracy KUL z Papieskim Uniwersytetem Katolickim w Porto Alegre, gdzie z nowym rokiem akademickim w marcu 2024 r. zostanie inaugurowane Centrum studiów polskich Jana Pawła II (będą prowadzone wykłady z historii, literatury i lektorat języka polskiego). W czasie tego spotkania poznałem osobiście s. dr hab. Marię Loyolę Opielę ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, prof. KUL, która wykłada na KUL i z którą byłem w kontakcie na WhatsApp, wymieniając myśli o wydaniu po portugalsku przemyśleń i wskazówek wychowawczych pozostawionych przez bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela zgromadzenia. Obdarowani pamiątkami tej zacnej i zasłużonej dla Kościoła i Polski uczelni udaliśmy się autokarem do siedziby Oddziału Lubelskiego IPN, gdzie zostaliśmy powitani przez dr Roberta Derewendę dyrektora tej ważnej dla Polski i Polonii instytucji. W jednej z sal mieliśmy możliwość wysłuchania cyklu wykładów, jakże nas ubogacających i wyjaśniających nam wiele kwestii związanych z losami naszej Ojczyzny. Po krótkiej przerwie na posiłek mieliśmy pierwszy Panel Polonijny. Pod koniec dnia powróciliśmy do hotelu w Bogucinie, gdzie po obiadokolacji, była możliwość do długich rozmów rodaków w grupach, jakie spontanicznie się utworzyły.

Kolejnego dnia, 3 października 2023 r., po śniadaniu opuściliśmy hotel udając się w drogę powrotną do stolicy. Dojechaliśmy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie po identyfikacji dokonanej przez służby dbające o bezpieczeństwo naszych władz, towarzyszył nam przewodnik, który przybliżył nam historię budynku, gdzie mieszczą się biura siedziby polskiego rządu. Dzięki temu mieliśmy okazję poznać najważniejsze miejsca KPRM. Niestety w sali obrad nie można było robić zdjęć, lecz mimo tej niedogodności w gościnnych progach KPRM zostaliśmy podjęci Lunchem. Po nim przeszliśmy do sali, gdzie nastąpiło spotkanie z ministrem Janem Dziedziczakiem. Najpierw jedna z współpracownic pana ministra wprowadziła nas z otwartym sercem i poczuciem dobrego humoru w atmosferę spotkania, po czym głos zabrał pan Jan Badowski, dyrektor Biura Przedstawiciela Rządu RP ds. kontaktów z Polakami za Granicą i Polonią, a następnie Pan Minister Dziedziczak skierował do nas dłuższy przekaz związany z troską rządu o najlepsze kontakty z bardzo liczną Polonią żyjącą w tylu krajach świata. Po jego przemówieniu nastąpiła zapowiedź kolejnego punktu programu – uhonorowanie wybranych osoby spośród zebranych Polonusów «Odznaką Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą» przyznaną przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Jako pierwsza została zaproszona do otrzymania odznaczenia nasza pani Prezes ŚSRP i główna organizatorka «Kongresu dla Niepodległej 2023» pani Maria Szonert-Binienda (prywatnie żona znanego prof. Wiesława Biniendy, naukowca w dziedzinie inżynierii cywilnej i wykładającego na Uniwersytecie w Akron w USA), a po niej odznaczeni zostali: ks. Zdzisław Malczewski SChr, piszący niniejsze sprawozdanie rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii oraz Adam Gajkowski – działacz Polonii australijskiej oraz niezależny kandydat na posła w najbliższych wyborach parlamentarnych (kandydujący, aby w niższej izbie polskiego parlamentu reprezentować społeczność polonijną). Przy wręczaniu Odznak Honorowych każdy z uhonorowanych miał możliwość krótkiego przemówienia. Warto nadmienić, że do odznaczenia otrzymaliśmy okolicznościowy Dyplom Odznaki za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą z pieczęcią i podpisem Prezesa Rady Ministrów oraz następującym tekstem: „w uznaniu szczególnych zasług w zakresie umacniania polskiej tożsamości narodowej za granicą nadaję Zdzisławowi Malczewskiemu Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Warszawa, 29.09.2023 r.”

Po rozmowach, jak to bywa wśród Polonusów już się znających z innych spotkań, czy też zapoznających się z nowymi osobami, pożegnawszy naszych przedstawicieli w polskim rządzie, udaliśmy się autokarem do hotelu „Polonia”, gdzie spożyliśmy obiadokolację. Po niej w jednej z sal hotelowych odbyło się zebranie Światowego Stowarzyszenia «Republika Polonia», w którym mogły uczestniczyć osoby biorące udział w Kongresie, a nie należące do naszej nowej polonijnej i aktywnej organizacji patriotycznej, jak też inni członkowie organizacji za pośrednictwem internetu. Zebranie prowadziła nasza pani prezes Maria Szonert-Binienda, a kandydujący do Sejmu pan Adam Gajkowski miał możliwość w dłuższym wywodzie przedstawić swoją biografię, w którym przedstawił prześladowania w czasach nieludzkiego systemu komunistycznego, które zwieńczył trzyletni wyrok więzienia i otrzymanie paszportu w jedną stronę. Dzięki temu wyjechał do Australii, gdzie oprócz podjętej pracy, włączył się w działalność patriotyczną i duszpasterską wśród tamtejszej społeczności polonijnej.

Środa 4 października to kolejny dzień naszego «Kongresu dla Niepodległej 2023», który rozpoczął się w audytorium hotelowym. Po otwarciu spotkania przez Panią Prezes ŚSRP mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli niektórych ministerstw, którzy przybliżyli nam kwestię bezpieczeństwa Polski, dezinformacji, jaka ma szerokie pole do popisu w mediach społecznościowych czy też w innych działaniach, aby wprowadzać w błąd opinię publiczną. Wydaje mi się, że nazwanie obecnego czasu „okresem post prawdy” znajduje wielorakie możliwości do szerzenia kłamstwa, oszukiwania obywateli nie tylko w naszej Ojczyźnie!

Przy tej okazji została zaprezentowana także Akademia Kopernikańska, jej cel i zadania. Po przerwie na posiłek i rozmowy w małych grupach mieliśmy Panel Polonijny, podczas którego była między innymi okazja do wysłuchania wyjaśnień odnośnie należących się Polsce reparacji za straty spowodowane przez Niemcy podczas II wojny światowej. Uroczystego zakończenia «Kongresu dla Niepodległej» dokonała pani prezes Maria Szonert-Binienda w swoim wystąpieniu, w którym podziękowała wszystkim przybyłym z różnych stron świata za uczestnictwo w tym ważnym nie tylko dla Polonii, ale także Polski wydarzeniu zorganizowanym przez Światowe Stowarzyszenie «Republika Polonia». Organizacja ta chociaż istnieje zaledwie od kilku lat jest prężna i aktywna! Oby takich spotkań było więcej w przyszłości! Od uczestników Kongresu pani prezes otrzymała bukiet kwiatów i długie oklaski!

Pod koniec posiedzenia zostałem poproszony przez TVP Polonia, aby przedstawić krótkie podsumowanie pierwszego «Kongresu dla Niepodległej». W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że byłem zbudowany faktem, że kiedy powstawała nasza nowa organizacja polonijna – mająca kompletnie inny charakter od istniejących przeróżnych związków, stowarzyszeń polonijnych w świecie – wówczas tutaj w Polsce dołączyła grupa kilku młodych osób, które nas wspierały w załatwieniu legalności naszego zaistnienia. Nie potrzeba wyjaśniać jak w każdym kraju rozwija się biurokracja. Postrzegam tę rzeczywistość w moim 44 letnim emigracyjnym życiu w Brazylii, stąd mnie nie dziwi, że i w Polsce przeróżne wymagania urzędowe się rozrastają. Kwestia posiadania siedziby w Polsce, rejestracji organizacji w sądzie, otwarcie konta bankowego itd. W tych wszystkich sprawach młodzi Rodacy byli bardzo nam pomocni. Kilka tych osób spotkałem na naszym zakończonym już «Kongresie dla Niepodległej 2023»! Młodzi, o których wspominam byli dla nas bardzo uprzejmi, dyspozycyjni, a co najważniejsze wykazywali się w sposób bardzo świadomy wiarą i patriotyzmem! Tak więc wartości naszego stowarzyszenia polonijnego oparte na polskiej, narodowej tradycji zakorzenionej w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna” mają nadal swoje znaczenie tak dla nas, jak też i – daj Boże – dla przyszłych pokoleń w Polsce, jak też poza jej granicami w środowiskach polonijnych!

Uczestnictwo we wspomnianym Kongresie było dla mnie odświeżeniem ducha patriotyzmu, miłości do wszystkiego co stanowi naszą Ojczyznę, aby tym wszystkim co mnie ubogaciło dzielić się z drogimi mojemu sercu Polonusami brazylijskimi! Pani prezes Światowego Stowarzyszenia «Republika Polonia» oraz wszystkim instytucjom, organizacjom, osobom, które włączyły się, aby odbył się ten Kongres, wyrażam szacunek i szczerą wdzięczność!

Niech żyje suwerenna, niepodległa i dumna Polska, oraz jej niezliczone dzieci rozproszone po całym świecie, a które troszczą się o trwanie w kolejnych pokoleniach emigracyjnych naszych wartości narodowych w krajach, gdzie żyjemy i przyczyniamy się do ich rozwoju! Obyśmy zawsze nosili w sercu miłość do naszej Ojczyzny, chociaż przychodzi nam żyć w środowiskach wieloetnicznych, potrafiących żyć harmonijnie i z poszanowaniem jednych do drugich!

tekst: ks. Zdzisław Malczewski SChr,
fotografie: Jagoda Stańczyk, Aleksander Oczak, Piotr Tar, ks. Zdzisław Malczewski SChr


09 października 2023r. 230 3841 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne