Przypadające w 2023 i 2024 roku ‘okrągłe’ rocznice odejścia do Domu Ojca Założyciela kard. Augusta Hlonda SDB i Współzałożyciela o. Ignacego Posadzego SChr są okazją, aby przypominać ich wkład w życie Kościoła i naszej ojczyzny…

Nasz zakonny periodyk „Msza Święta” ‘zauważył’ 75. rocznicę śmierci Założyciela i 40. rocznicę śmierci Współzałożyciela i dużą część numerów z przełomu 2023 i 2024 roku (nr 3/2023, nr 4/2023, nr 1/2024) poświęcił na przypomnienie ich sylwetek:

B. KOZIOŁ, «Zawsze pracowałem dla Kościoła… dla Polski…», „Msza Święta” R. LXXIX[2023] nr 4[906], s. 10-13;
E. KACZMAREK, Uczestniczył we wspólnocie Kościoła. 40 rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, „Msza Święta” R. LXXX[2024] nr 1[907], s. 5-8;
P. JASINA, August Hlond – «Vir Ecclesiasticus». Nauczanie Kardynała Augusta Hlonda o Kościele (cz. 1), „Msza Święta” R. LXXIX[2023] nr 3[905], s. 6-9;
P. JASINA, August Hlond – «Vir Ecclesiasticus». Nauczanie Kardynała Augusta Hlonda o Kościele (cz. 2), „Msza Święta” R. LXXIX[2023] nr 4[906], s. 7-9;

Ponadto Matka Ewa Kaczmarek MChR mówiła o Ojcu Ignacym w londyńskim katolickim radiu Bobola w audycji «Wspólny mianownik».

Oczywiście do dyspozycji naszych Drogich Przyjaciół i Czytelników jest serwis internetowy dotyczący patrymonium zgromadzenia, w którym można bliżej zapoznać się z osobami Kardynała Założyciela i Ojca Współzałożyciela – www.patrimonium.chrystusowcy.pl

*    *    *

Tradycyjnie 17. i 22. dzień miesiąca są poświęcone szczególnej modlitwie w intencji beatyfikacji Ojców naszej zakonnej wspólnoty: z mieszkańcami Domu Głównego i seminarzystami na tej modlitwie przy grobie Ojca Ignacego trwają siostry misjonarki. W lutym do niej przynaglają wspomnienia rocznicy jego urodzin i święceń kapłańskich. A że wspomnienie 126. rocznicy urodzin Ojca przypadło w sobotę, która w naszych wspólnotach parafialnych jest dniem spotkań formacyjnych dzieci i młodzieży siostry misjonarki, jak informują na swojej stronie internetowej, starały się przybliżyć jego osobę i dzieło życia swojego Założyciela.


19 lutego 230 2095 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne