W Polskim Centrum Jana Pawła II a zarazem domu prowincjalnym księży chrystusowców w Canberze w tygodniu następującym po Niedzieli Miłosierdzia Bożego odbywają się doroczne rekolekcje dla księży z Towarzystwa Chrystusowego posługujących Polonii w Australii i Nowej Zelandii. Ćwiczeniom duchowym przewodniczy o. Tadeusz Roztworowski SJ.

Całość rekolekcji oparta jest na słowach, modlitwie o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich św. Faustyny Kowalskiej:

„Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowa pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźnim, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje znużenie i zmęczenie. Odpocznienie moje niech będzie w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich, abym nigdy nie odmówiła serca nikomu i szczerze obcowała nawet z tymi, którzy nadużywać będą dobroci mojej.

Jezu, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.”

(Dzienniczek, 163)

tekst i fotografie: ks. Mariusz T. Sokołowski SChr

*    *    *

Tymczasem o poranku w czwartek 15 kwietnia 2021 r. Telewizja Polska nadała film dokumentalny „Aussie Boys” opowiadający o posłudze naszych Współbraci na dalekich Antypodach (dołączamy minutową zapowiedź filmu).

 


15 kwietnia 2021r. 230 4894 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne