Od 21 do 22 lutego br., miała miejsce w Wiecznym Mieście VI edycja Międzynarodowego Forum Migracji i Pokoju. W spotkaniu wziął udział Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Bogusław Burgat SChr, jako reprezentant najwyższych władz naszej rodziny zakonnej.

Szósta edycja Międzynarodowego Forum w tym roku odbyła się pod hasłem Integracja i rozwój: od reakcji do działania. Zorganizowane ono zostało przez Dykasterię ds. Promowania Integralnego Rozwoju Człowieka, Skalabriańską Międzynarodową Sieć Migracyjną (SIMN - Scalabrini International Migration Network) oraz Fundację Konrada Adenauera. Celem spotkania była promocja innowacyjnej współpracy pomiędzy rządowymi i międzynarodowymi organizacjami, jak i społeczeństwem obywatelskim w celu opracowania nowych strategii i programów dotyczących wymiaru migracji; w sposób szczególny, integracja migrantów i uchodźców w krajach przyjmujących i promocja programów rozwojowych w krajach, w których przepływy migracyjne pochodzą. 

Jak zauważyli organizatorzy, tak jak nie da się czynić refleksji nad integracją, jeśli nie bierze się pod uwagę całości fenomenu migracji, podobnie nie można mówić o rozwoju, jeśli punktem odniesienia nie jest pokój. 

Spotkanie zgromadziło prawie 240 uczestników z całego świata. Rozpoczęło się audiencją z Ojcem Świętym Franciszkiem w Sali Klementyńskiej na Watykanie, po czym uczestnicy udali się do Parlamentu Włoskiego, gdzie obrady i dyskusje tych dwóch dni odbyły się w klimacie zainteresowania i skupienia wszystkich angażowanych.

Forum poprzedziło 20 lutego prywatne spotkanie w siedzibie Caritas Internationalis najwyższych władz zgromadzeń zakonnych, jak i organizacji kościelnych i katolickich, którzy pracują na rzecz migracji. Celem spotkania było nie tylko poznanie się wzajemnie, czy szczegółowego chryzmatu poszczególnych organizacji, ale również zawiązanie konkretnej współpracy na najbliższe lata.

Przemówienie w języku angielskim wygłosił Wikariusz Generalny ks. Bogusław Burgat. Było ono skrótem 10-stronicowego raportu rozdanego wszystkim uczestnikom. W opracowaniu, ks. Wikariusz przedstawił rys charyzmatyczny zgromadzenia, jak i cechy współczesnej migracji polskiej. Wiele miejsca poświęcił działalności zgromadzenia i zaprezentował konkretne programy i działania w poszczególnych prowincjach. Nie zabrakło również przedstawienia niektórych działań, jakie podejmują Sióstry Misjonarki Chrystusa Króla, jako zgromadzenia dzielącego tę samą misję w Kościele. 

Całość materiału zostanie wydrukowane w aktach Forum.

Nagranie z audiencji z papieżem Franciszkiem

Program forum 


23 lutego 2017r. 341 7003 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne