Tegoroczny Kongres Służby Liturgicznej odbył się w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w  Poznaniu i trwał prawie tydzień (19-24 sierpnia 2019 roku). Przebiegał pod hasłem: Eucharystia - sakrament miłości. Ten lejtmotyw nawiązuje do tematu nowego trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, przewidzianego na lata 2019-2022.

Ponad dwudziestu chłopców z parafii prowadzonych przede wszystkim przez chrystusowców (pw. św. Ottona w Pyrzycach, pw. św. Józefa w Stargardzie, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie, pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie, pw. Świętego Ducha w Szczecinie, Polskiej Misji Katolickiej w Bonn i Kolonii), ale też zaprzyjaźnionych ze zgromadzeniem kapłanów diecezjalnych (pw. MB Nieustającej Pomocy w Pobiedziskach) przyjechało na rekolekcje, w czasie których odbywała się formacja dla przyszłych ceremoniarzy.

Wykład inauguracyjny o Uczcie i ofierze, czyli o tym, co się dzieje w czasie Mszy Świętej wygłosił ks. dr Jan Hadalski SChr, nowy rektor i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa w Poznaniu. Jako dyrektor Wydawnictwa Hlondianum przygotował dla uczestników na zakończenie wydarzenia również upominki.

Praktycznie każdy poranny blok zajęć obejmował zagadnienia, z jakimi każdy z uczestników nie tylko powinien się zapoznać, ale przede wszystkim zwrócić na nie szczególną uwagę w swojej posłudze, jak i powierzonych im kolegów.

W popołudniowych sesjach lektorzy mieli zajęcia praktyczne, w czasie których ćwiczyli umiejętności związane z przygotowaniem uroczystej liturgii, także tej z udziałem biskupa.

Wśród wykładów nie mogło zabraknąć treści fundamentalnych dla każdego ceremoniarza. Podstawowym punktem programu było zapoznanie się, a w zasadzie przypomnienie sobie układu roku liturgicznego. Przedstawił go ks. Przemysław Syguła SChr z Pyrzyc. Kolejne prelekcje, obejmujące zagadnienia z zakresu obrzędów wstępnych i liturgii słowa przygotował ks. Marek Nikiel SChr koordynator duszpasterstwa służby liturgicznej. W ostatnim referacie podjęty został również temat cudów eucharystycznych w świetle medycyny, fizyki kwantowej i teologii. Treści te przybliżył znany już z wystąpień na wcześniejszych kongresach pan dr hab. inż. Mirosław Rucki prof. UTH w Radomiu.

Jak nas poucza przysłowie: w zdrowym ciele, zdrowy duch, wśród rozlicznych zajęć formacyjnych, praktycznych, nie mogło zabraknąć codziennego ruchu w postaci rozgrywek piłki nożnej czy siatkowej na pobliskim orliku, czy też zmierzeniem się z własnymi słabościami w parku linowym.

Przedostatni dzień wydarzenia zapisał się zapewne szczególnie w pamięci młodych ceremoniarzy, a to z powodu odwiedzin specjalnego gościa. Był nim ks. bp Szymon Stułkowski. W homilii podkreślił, jak bardzo ważna jest nie tyle sprawność liturgiczna przy ołtarzu, o ile relacja z Chrystusem, ciągle podtrzymywania. Bez niej nawet najbardziej poprawne wykonywanie posługi nie przynosi owocu.

Podsumowaniem całego kongresu była Eucharystia sprawowana po łacinie, której przewodniczył ks. Adam Pieckenhagen - Duszpaszterz Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej. Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu animatorów z sekcji liturgicznej, zajęcia praktyczne mogły się odbywać w bardzo małych grupach, co przynosi o wiele bardziej efektywne rezultaty. Buduje, dzielenie się swoimi umiejętnościami, a przede wszystkim postawa animatorów, którzy przeszli całą formację w okresie odbywających się w minionych latach spotkaniach kongresowych (Jakub Kujawa i Paweł Lach). Nie można zapomnieć o nieocenionej pomocy kleryków: Grzegorza Brzozowskiego-Zabosta, Alexandra Łakomego i Piotra Bibera.

Ta kilkuletnia już współpraca między obu duszpasterstwami (powołań chrystusowców i służby liturgicznej w archidiecezji) przynosi coraz więcej dobrych wyników, co jest efektem otwartej wymiany doświadczeń i generuje wiele nowych pomysłów na kolejne lata.


25 sierpnia 2019r. 341 8920 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne