"Wszystkich napełnił Duch Święty" (por. Dz 2,1-12). W sobotę - 17 marca 2018 roku - 182 osoby otrzymały sakrament bierzmowania w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Lombard, przez posługę bpa Wiesława Lechowicza.

Uroczystość ta była poprzedzona przygotowaniem, które trwało od września 2017 roku do marca 2018 roku. Tematyka comiesięcznych spotkań formacyjnych obejmowała następujące zagadnienia: siedem sakramentów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na spowiedź i bierzmowanie; relacje rodzinne w kontekście doświadczenia wiary, na podstawie fragmentu Ewangelii Łk 2,42-50; towarzyszenie młodym ludziom na możliwych etapach rozwoju (por. Evangelii Gaudium 44). Warto zaznaczyć, że podczas konferencji na spotkaniach formacyjnych byli obecni rodzice, opiekunowie prawni, których powyższe tematy także dotyczyły. Po każdym ze spotkań była możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, rozmowy, a także uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Weryfikacją przygotowania kandydatów były: zadania domowe, końcowy egzamin wraz z potwierdzeniem w indeksie uczestniczenia w życiu liturgicznym Kościoła.

Większość nowo bierzmowanych to uczniowie 8. klasy z polskich szkół w okolicach Chicago; największą grupę stanowili wychowankowie ze Szkoły św. Faustyny w Lombard (104 osoby). Drzemiący w nich potencjał można wykorzystać prowadząc do coraz większej dojrzałości wiary, co stanowi dla przygotowujących swoiste wyzwanie i zadanie. Pomocą w dalszej osobistej pracy, z pewnością będzie "pakiet startowy", który otrzymali bierzmowani: worek z napisem "Hail Mary full of Grace kick the devil in the face", a w nim: Biblia dla młodzieży po angielsku z rozszerzonym komentarzem, krzyż św. Benedykta w formie breloku, „uśmiechnięta czekoladka”, a także certyfikat potwierdzający przyjęcie sakramentu z opisem programu, który przeszli kandydaci.

Strona internetowa Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard
Facebook

ks. Tomasz Pietrzak SChr


19 marca 2018r. 341 8490 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne