W sobotę 4 grudnia 2021 r. w naszym domu głównym poznańska wspólnota stypendystów Fundacji «Dzieło Nowego Tysiąclecia» przeżywała swój adwentowy dzień skupienia.

Rozpoczął się on od wysłuchania konferencji ks. Dariusza Kowalczyka, przewodniczącego zarządu Fundacji pt. „Źródła i natura chrześcijańskiej nadziei”, po której uczestnicy podzieli się na mniejsze grupy. W tych grupach dzielenia zastanawiali się nad kilkoma ważnymi pytaniami. Pierwszym z nich, wprowadzającym, było: „Dlaczego człowiek traci w życiu nadzieję?” Studenci zastanawiali się, dlaczego człowiek przestaje praktykować wiarę, odrzuca ją, przestaje się modlić, podpisuje akt apostazji. Zasadnicza część spotkania w grupach miała na celu określenie konsekwencji odrzucenia Boga, jakie są zarówno dla człowieka, jak i świata stworzonego.

Następnie owoce wspólnych grupowych rozważań zostały zaprezentowane na forum. Uczestnicy mieli za zadanie w podsumowaniu udzielenie odpowiedzi: dlaczego człowiek i świat potrzebują wiary w Boga? Całość pracy przygotowała, współpracująca z Fundacją s. Dobrawa Beata Korzeniewska, albertynka.

Po obiedzie natomiast stypendyści zgromadzili się w kaplicy głównej poznańskiego domu chrystusowców na adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej, podczas której homilię na temat Eucharystii będącej źródłem nadziei wygłosił dla ks. Dariusz.

Dodajmy, że duchowym opiekunem poznańskiej wspólnoty stypendystów Fundacji jest przełożony Domu Głównego ks. Marcin M. Stefanik SChr. W podsumowaniu adwentowego skupienia, jako wskazówki pielęgnowania nadziei, przytoczył słowa papieża Franciszka z katechezy o „wychowywaniu do nadziei”, wygłoszonej podczas audiencji generalnej 20.09.2017 roku.

na podstawie instagramowego profilu poznańskiej wspólnoty FDNT


04 grudnia 2021r. 230 2082 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne