Przed 80. laty kardynał Założyciel poświęcił i wmurował kamień węgielny pod gmach budującego się Seminarium Zagranicznego. Informacja o tym wydarzeniu pojawiła się w trzecim z kolei Kalendarzu Królowej Wychodźstwa Polskiego - na rok 1938.

Sięgnijmy do tych wydarzeń, zapoznając się z relacją ówczesnego kronikarza. Data ta jest o tyle szczególna dzisiaj, bowiem, w tę rocznicę, w Seminarium Towarzystwa Chrystusowego miała miejsce Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017.

Mszy św. przewodniczył przełożony generalny ks. Ryszard Głowacki SChr, a okolicznościową homilię wygłosił delegat przełożonego Prowincji Warszawskiej Karmelitów Bosych.

Druga część spotkania miała miejsce na auli seminaryjnej, gdzie po powitaniach i wprowadzających słowach Rektora Seminarium, ks. dr. Andrzeja Łysego SChr odbyła się immatrykulacja alumnów pierwszego roku. Pięciu przybyłych niedawno do Poznania neoprofesów odebrało indeksy z rąk ks. dr hab. Zbigniewa Kubackiego SI, Prorektora PWTW i kierownika Collegium Bobolanum oraz złożyło ślubowanie. Słowo do zebranych, a szczególnie do świeżo immatrykulowanych skierował ks. Generał, wspominając swoje początki seminaryjnej drogi i zachęcając do wysiłków, których celem jest Bóg i służba Jemu.

Wykład inaugruacyjny wygłosił ks. dr Marek Grygiel SChr. Przedstawił w nim rozwijaną dzisiaj ideę "katolicyzmu ewangelicznego", który stanowić ma właściwą odpowiedź na wyzwania współczesności. 

Zebrani zostali zapoznani z podejmowanymi w poprzednim roku akademickim pracami wykładowców i kleryków seminarium, dalszymi planami i nadziejami. Wzruszającym momentem było podkreślenie roli krzewiciela wiedzy i umiłowania liturgii oraz łącznika pokoleń jaką w życiu Seminarium i całego Towarzystwa odgrywa od wielu lat ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski SChr, mimo problemów zdrowotnych wciąż tworzący cenne publikacje naukowe. W 80-tą rocznicę wmurowania kamienia pod powstające Seminarium Zagraniczne, szczególnie zabrzmiały też słowa o rozpoczęciu planowanego już dawno remontu gmachu seminarium.

kl. Karol Baj SChr

Szersza relacja z wydarzenia na stronie seminaryjnej

fot.  Obrazy wyodrębniono ze skanów udostępnionych przez Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych.


17 października 2016r. 341 6393 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne