„Siedemdziesięciu dwóch (soixante-douze)” – tylu uczniów posłał Pan Jezus, by zwiastowali nadejście królestwa Bożego: ową perykopą ewangelijną zaprezentowaną przez dzieci z Houdain (Łk 10,1-9) rozpoczęliśmy doroczne spotkanie modlitewne polskiej dziatwy, ich rodziców, katechetów i duszpasterzy z północnej Francji, które odbyło się w Bruay La Buissière w środę 19 kwietnia 2017 r., próbując rozwinąć treść duszpasterskiego programu Kościoła w naszej Ojczyźnie IDŹCIE I GŁOŚCIE (ALLEZ ET PROCLAMEZ).

Siedemdziesiąt dwa, ta biblijna cyfra w pewien sposób zaznaczyła się wyraźnie na naszym zjeździe, bo liczba dzieci zgromadzonych w parafialnej salce przy kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bruay oscylowała właśnie wokół tej cyfry i pewno też liczba ich dorosłych opiekunów: rodziców, dziadków, katechetów, duszpasterzy i sióstr. Próbowaliśmy zatem rozwijać przywołane hasło z misyjnego nakazu Chrystusa, odpowiadając na pytanie co mamy głosić… Mamy głosić przede wszystkim Ewangelię, Dobrą Nowinę o zbawieniu, dlatego dzieci z Noeux les Mines i Barlin przybliżyły sylwetki wielkich misjonarzy i ewangelizatorów (tych znanych, jak św. Paweł Apostoł czy św. Jan Paweł II i tych mniej, często związanych z naszym regionem i obecnych w tytułach wielu kościołów naszych miejscowości). Mamy głosić potrzebę nawrócenia: przecież od tego zaczął swoją publiczną działalność Pan Jezus, to przypomniała Jego Matka, Maryja w czasie fatimskich objawień (których stulecie przypada w bieżącym roku). Przypomnieli nam to młodzi parafianie z Billy Montigny, Harnes i Dourges. Mamy głosić pokój: a niespokojny współczesny świat, tak, jak przed stu laty, gdy trwała Wielka Wojna potrzebuje żarliwej modlitwy o ten dar, o czym mówiły dzieci uczące się katechizmu przy kościele św. Stanisława w Calonne Ricouart. Mamy głosić i czynić miłosierdzie, czego uczyliśmy w minionym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia a w tym kontynuujemy naśladując wielu apostołów miłosierdzia jak .św. Brat Albert czy św. Matka Teresa z Kalkuty, których sylwetki przypomniało młode pokolenie z Dechy, Guesnain i Waziers. Mamy w końcu głosić i świadczyć, że Jezus zmartwychwstał, żyje i działa pośród nas, tak, jak to uczynili ci wszyscy, którzy spotkali Zmartwychwstałego, tak, jak uczniowie idący do Emaus powrócili, by swoim przyjaciołom i towarzyszom oznajmić tę radosną nowinę. Ewangelijna perykopa o Emaus (Łk 24,13-35), którą rozważaliśmy tego dnia, w środę w Oktawie Wielkanocy i która też bardzo obrazowo została nam wszystkim przedstawiona przez grupę przygotowującą się do Profession de Foi w Bruay, stała się podsumowaniem naszej refleksji i sprowokowała do zadania kilku ważnych pytań o pragnienie częstego spotykania się z Jezusem, o umiejętność rozpoznawania znaków Jego obecności w naszym życiu, o chęć zaproszenia go do swojego życia i przyzwolenia na Jego działanie w nas, które w imieniu wszystkich postawił piszący sprawozdanie duchowy opiekun Krucjaty Eucharystycznej, ks. Tomasz Mikulak SChr w czasie okolicznościowej homilii na Mszy Świętej wieńczącej nasze spotkanie w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył ks. dziekan Daniel Żyliński. Odczytywane przez przedstawicieli poszczególnych parafii wezwania modlitwy powszechnej osnute były na tematach, które rozważaliśmy w parafialnej salce.
Pragniemy wszystkim podziękować za spotkanie, za wspólną modlitwę i śpiew… zatem dziękujemy sobie wzajemnie za przybycie, rodzicom, dzieciom i katechetom, naszym kapłanom i Siostrom Felicjankom, przedstawicielom polonijnych organizacji zjednoczonych pod egidą PZK. Szczególne podziękowania przekazujemy wspólnotom tworzącym polonijną parafię w Bruay La Buissière, która nas przyjęła w tym roku, oraz jej duszpasterzom, ks. Janowi Kałuży SChr i ks. Kazimierzowi Kuczajowi SChr. Jednocześnie gratulujemy szczęśliwemu posiadaczowi losu nr 128, który w przyszłym roku uda się z polonijną pielgrzymką do sanktuarium maryjnego w Lourdes.


19 kwietnia 2017r. 230 7632 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne