W dniach 17 -19 marca w Concordii odbyło się 63 spotkanie młodych Polaków, żyjących w Niemczech, w ramach Spotkania Formacyjnego Młodych Emaus. Wzięło w nim udział ponad 100 osób. Organizatorem i inicjatorem spotkań od 10 lat jest ks. Bogdan Renusz SChr, chrystusowiec posługujący obecnie w Aachen.

Hasłem wielkopostnego spotkania młodych były słowa z Ewangelii wg św. Jana: "Czego szukacie?..." (J 1, 38). Przez trzy dni młodzież wsłuchiwała się w konferencje i rozważania ks. Rafała Sorkowicza SChr. Najważniejszymi punktami były jak zawsze - Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pokutne i sakrament spowiedzi oraz związane z Wielkim Postem nabożeństwa: drogi krzyżowej oraz gorzkich żali. 

Na marcowym spotkaniu pojawili się też goście z Poznania, klerycy Patryk Studniarz i Marcin Woszczyk. W sobotni wieczór alumni dali świadectwo swojego zycia i powołania. Warto zauważyć, że kl. Patryk (urodzony w Niemczech) zanim wstąpił do chrystusowców wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach SFM Emaus i również na nich rozeznawał swoje powołanie. W niedzielę zaś świętowaliśmy imieniny ks. Bogdana Renusza SChr, wdzięczni za jego pracę, posługę i formację młodych serc.

Przez ostatnich dziesięć lat przewinęło się przez SFM Emaus ponad 700 młodych Polaków. Kilku z nich wybrało już drogę powołania zakonnego i kapłańskiego. Przez trzy dni młodzież w Concordii doświadcza żywego spotkania z Chrystusem w Jego Słowie i w Eucharystii. Niczym uczniowie wędrujący do Emaus, spotykają się z Chrystusem Nauczycielem, który formuje ich serca i wskazuje kierunki duchowego rozwoju. 

Spotkania młodych w Concordii są niezwykłym fenomenem i wspaniałą inicjatywą duszpasterską, która porywa wiele młodych serc Polaków, żyjących w Niemczech. Prowadzone konsekwentnie i systematycznie od 10 lat, pomagają młodym Polakom w przeżywaniu wiary i podejmowaniu ważnych życiowych decyzji.

ks. Rafał J. Sorkowicz SChr


21 marca 2017r. 341 7827 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne