„Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła,
na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.
Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy,
którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego,
aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie

(por. Wj 33,18; Ps 27[26],8-9; Ps 63[62],2-3; J 14,8; 1 J 3,2)”.

Nie bez kozery przywołujemy te słowa z przedostatniej encykliki św. Jana Pawła II: w 2023 r. mija bowiem 25 lat od jej napisania. Nadto tej encyklice, jej fenomenie i ciągłej aktualności zostało poświęcone sympozjum pt. „Kondycja myślenia. 25 lat po Encyklice «Fides et ratio»”, które odbyło się w sobotę 28 października 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wagę tego papieskiego dokumentu ukazał już w słowie wprowadzającym o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor i prof. AKSiM. Mówił, że trzy encykliki Jana Pawła II «Evangelium vitae», «Veritatis splendor» i właśnie «Fides et ratio» stanowią fundament natury cywilizacyjnej, na którym można budować szczęśliwą i pewną przyszłość. Zaproszeni goście, wśród nich chrystusowiec – ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr, w swoich przedłożeniach przedstawiali konkretne argumenty przemawiające za prawdziwością tego stwierdzenia. Zatem bardzo ważnym jest przypominanie przesłania, jakie niesie ta encyklika (jak i te pozostałe tu przywołane), aby odkrywać takie kryteria, które pozwolą ludzkości iść we właściwym kierunku – ku pełni życia i szczęścia.

Dzień wcześniej, w piątek 27 października, w poznańskim Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego została zorganizowana VI Konferencja Regionalna pt. „Rola Kościołów i związków wyznaniowych w kształtowaniu tożsamości regionalnej mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych”. Dzięki wystąpieniu naszego Współbrata, ks. prof. Bernarda Kołodzieja SChr, na temat roli Prymasa Polski, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda SDB, w organizowaniu duszpasterstwa i budowaniu struktur kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych w pierwszych latach powojennych wpisuje się ona, można by rzec, w obchody 75. rocznicy jego śmierci.

*    *    *

Trwająca od ponad 600 dni wojna w Ukrainie, nieustający konflikt na Bliskim Wschodzie (i związane z nim powtarzające rakietowe ataki islamskich terrorystów z Hamasu bądź Hezbollahu i odwet izraelskiej armii już nie tylko z morza i powietrza, ale również w ramach inwazji wojsk lądowych) wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do gorliwej, wytrwałej i ciągłej modlitwy w intencji pokoju na świecie. Papież Franciszek dwukrotnie w październiku 2023 r. zwrócił się z apelem o modlitwę i post w tej intencji. Do tych niepokojących i tragicznych wydarzeń dodać należy zatarg azersko-ormiański o Górski Karabach, którego kolejna odsłona w postaci wojskowej ofensywy armii Azerbejdżanu spowodowała kolejny exodus ludności ormiańskiej zamieszkującej ten teren: dla niektórych już kolejny. Dlatego wraz z modlitwą podejmowane są różne działania pomocowe: zaangażował się w nie Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Kierujący Biurem Zespołu chrystusowiec, ks. Leszek Kryża SChr, który już wielokrotnie odwiedzał zrujnowaną wojną Ukrainę, w ostatnim czasie przebywał w okolicach tego spornego regionu i w audycji „Aktualności dnia” w Radiu Maryja naświetlał panującą sytuację oraz apelował o wsparcie dla ofiar wojen. .

*    *    *

Odpowiedzialny za referat powołań ks. Sebastian Stawierej SChr, który na początku 2023 r. został wybrany do Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań jako przedstawiciel zakonów męskich, uczestniczył w odbywającej się na Jasnej Górze jesiennej sesji tego gremium oraz Kongregacji Duszpasterstwa Powołań.

 


30 października 2023r. 230 3426 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne