Od ponad dziesięciu tygodni docierają do nas niepokojące, wręcz bardzo tragiczne wiadomości z Ukrainy: trwająca wojna przynosi wiele zniszczeń, bólu, po prostu ludzkich tragedii. Iskierka nadziei tli się dzięki różnorakiej pomocy, jaką otrzymują ci, którzy cierpią wskutek działań wojennych – i ci, którzy pozostali, by bronić ojczyzny i spróbować choć cokolwiek ocalić, i ci, którzy opuścili kraj, by chronić siebie i swoje dzieci przed gehenną wojny.

Możemy o sobie powiedzieć, że jako naród w tym trudnym momencie zdaliśmy egzamin z ludzkiej wrażliwości, solidarności i życzliwości… Cieszy fakt, że wciąż spieszymy z pomocą uchodźcom wojennym, którzy pragną w Polsce, pośród nas zamieszkać i przeczekać okrutny czas wojny… Cieszy fakt, iż jest mobilizacja w nas, by nieść pomoc również tym, którzy pozostali.

W ostatnich dniach kwietnia 2022 r. w Kamieńcu Podolskim przebywała p. Agata Kornhauser-Duda, małżonka Prezydenta RP, która spotkała się z przebywającymi tam uchodźcami przybyłymi z objętych wojną innych części Ukrainy oraz z Polakami, w którym też uczestniczyli duszpasterzujący w tym mieście chrystusowcy. Oddajmy zatem głos jednemu z nich – ks. Jarosławowi Giżyckiemu SChr:

W czwartek 28 kwietnia 2022 r. do Kamieńca Podolskiego przybył nadzwyczajny Gość – polska Pierwsza Dama, Pani Agata Kornhauser-Duda. Małżonka Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy po raz pierwszy odwiedziła winnicki okręg konsularny. Spotkanie z Panią Prezydentową odbyło się w Domu Biskupa Leona Dubrawskiego, ordynariusza diecezji kamienieckiej, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Wizyta tak Dostojnego Gościa w towarzystwie Pana Konsula Generalnego w Winnicy Damiana Ciarcińskiego, oraz Pana Ministra Adama Kwiatkowskiego i innych osób z Polski była dowodem niezwykłej odwagi w obliczu trwających w Ukrainie aktywnych działań wojennych oraz potwierdzeniem woli umocnienia przyjaźni z narodem ukraińskim, umęczonym straszną wojną. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji polskich działających w winnickim okręgu konsularnym, w obwodach – winnickim, chmielnickim, żytomierskim i czerniowieckim. W spotkaniu uczestniczyli też chrystusowcy, ks. Roman Twaróg SChr i ks. Jarosław Giżycki SChr. Pani Prezydentowa przywiozła z sobą z Polski pomoc humanitarną przeznaczoną dla wojska i ludności cywilnej. W pięknym przemówieniu wyraziła przekonanie, że Ukraina zwycięży, a przyjaźń między narodem polskim i ukraińskim pogłębi się i umocni. Pani Prezydentowa złożyła wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Polonii I Polaków za Granicą, oraz Święta Konstytucji 3 Maja.

*    *    *

Ks. Jarosław przekazuje również smutną wiadomość o zbombardowaniu kościoła w Kisielówce w pobliżu Mikołajowa, w którym posługujemy duszpastersko…

Jak podaje ks. Aleksander Repin, chrystusowiec: „wieczorem 2 maja nadeszła wiadomość, że w następstwie ostrzału artyleryjskiego prowadzonego przez wojska rosyjskie we wsi Kisielówka oddalonej 55 km od Mikołajowa został zmobardowany i spalony kościół katolicki pw. Niepokalanego Poczęcia NMP”. Ten wiejski kościół był wybudowany w poł. XIX w., przetrwał obie wojny światowe oraz czas komunizmu. W ZSRR zamieniono go początkowo na spichlerz, a następnie na warsztat naprawy traktorów. W 1990 r. władze zwróciły świątynię wspólnocie katolickiej, która wiernie trzymała się wiary ojców. Księża chrystusowcy wyremontowali kościół (na miarę finansowych możliwości), który znalazł się wprost na linii frontu. Wieś Kisielówka jest prawie całkowicie zniszczona. Niemal wszyscy mieszkańcy opuścili wioskę. Duszpasterską opiekę nad parafią sprawuje ks. Aleksander Repin SChr.
Na dołączonych do posta zdjęciach widzimy kościół w Kisielówce w 2021 roku i proboszcza parafii ks. Aleksandra oraz zniszczone domy w Kisielówce (kanał Telegram).
Informację o zniszczeniu świątyni znajdziemy w serwisie ekai, a za nim przywołują ją inne portale. Natomiast przez Facebookowy kanał parafii w Mikołajowie można podpatrzyć wszelkie podejmowane pomimo działań wojennych duszpasterskie działania.


06 maja 2022r. 230 2958 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne