Dekretem ówczesnego przełożonego generalnego ks. Czesława Kamińskiego SChr z dnia 23 marca 1982 r. ks. Bernard Kołodziej SChr, który po uwieńczonych doktoratem studiach na KULu przybył do Poznania, został ustanowiony profesorem – wykładowcą historii Kościoła i patrologii w naszym Wyższym Seminarium Duchownego oraz dyrektorem Archiwum Towarzystwa Chrystusowego.

Dokładnie po czterdziestu latach na dziękczynnej Mszy Świętej wokół rubinowego Jubilata w kaplicy seminaryjnej zgromadzili się jego zakonni Współbracia (którzy poza jednym – ks. Stanisławem Kuczaikiem SChr to jego uczniowie), aby dziękować za wszelkie otrzymane Boże dobrodziejstwa i łaski oraz prosić o dalsze. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Andrzej Glanc SChr ojciec duchowny seminarium, który po mistrzowsku połączył treści biblijnych czytań mszalnych środy III tygodnia Wielkiego Postu (Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19) z treścią zainteresowań i pracy naukowo-dydaktycznej ks. Bernarda. Nie zabrakło słów wdzięczności i życzeń od ks. Krzysztofa Olejnika SChr, przełożonego generalnego, które w zakonnym refektarzu odczytał ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny, dołączając słowa od całej wspólnoty domu głównego i seminarium.

fotografie: kl. Krzysztof de Bruijn SChr (kaplica), ks. Mateusz Socha SChr (refektarz)

 


23 marca 2022r. 230 4499 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne