11 września 2019 r. członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu przybyli, tradycyjnie już, do Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na pierwsze w bieżącym roku szkolnym spotkanie formacyjne.

Mszę Świętą, która rozpoczęła spotkanie, w intencji uczniów i nauczycieli szkół KSW, mianowicie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz, Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW im. Kardynała Augusta Hlonda, odprawił ks. dr Paweł Jasina SChr, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego księży i braci chrystusowców.
Spotkanie formacyjne natomiast połączone było z promocją książki dr. Michała Białkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965”. Książka ukazała się pod honorowym patronatem Konferencji Episkopatu Polski a wydało ją Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.
Jej autor, dr Michał Białkowski, jest historykiem i politologiem, zatrudnionym w Katedrze Historii Dyplomacji na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od kilku lat prowadzi badania historyczne dotyczące Soboru Watykańskiego II, a w szczególności udziału w nim polskich biskupów. Autora książki i jego dorobek naukowy przedstawił Eugeniusz Jarosik, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu, członek Zarządu Głównego KSW.
Najważniejszą część zaprezentowanej na spotkaniu publikacji stanowi źródłowa edycja 40 protokołów z zebrań polskich biskupów, którzy systematycznie spotykali się w Rzymie podczas czterech kolejnych sesji soborowych. Dokumenty opracowano na podstawie materiałów pochodzących z Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Autor uzupełnił protokoły ponad 1200 przypisami, stanowiących ważne rozwinięcie zawartości poszczególnych tekstów oraz wyjaśniają niezrozumiałe pojęcia czy fakty. Dr Białkowski jest też autorem zamieszczonego w książce eseju zatytułowanego „Sobór Watykański II – odnowa Kościoła”, poświęconego genezie Soboru Watykańskiego II, pracom przygotowawczym oraz obradom soborowym. W debacie na temat książki dr. Michała Białkowskiego wzięli udział historyk prof. dr hab. Konrad Białecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i dr Natalia Jackowska z Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

Eugeniusz Jarosik


11 września 2019r. 230 3525 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne