Alleluja! Chwalcie Pana!

Ostatnie słowo należy do Boga - Stwórcy, Zbawiciela i Uświęciciela.
Przez grzech człowieka zło weszło na świat (Rz 5,12).
Dręczą nas nieustanne konflikty zbrojne,
trzęsienia ziemi, susze i powodzie, pożary i tsunami
- lecz zwycięstwo poranka wielkanocnego
pozwala nam patrzeć bez lęku w przyszłość.
Ona należy do zmartwychwstałego Chrystusa,
w którego zostaliśmy wszczepieni przez chrzest.

Z całego serca życzę trwałej radości paschalnej,
ogarniającej wszystkie sprawy przyziemne i duchowe. 


ks. Tomasz Sielicki SChr
Przełożony Generalny
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 


23 kwietnia 2011r. 3192 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne