W sobotę 21 maja br. W Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbyły się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego ks. Józefa Kubickiego TChr, dyrektora Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie działającego przy Konferencji Episkopatu Polski.

O godz. 10.30 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana przez 2 biskupów i 84 księży. Przewodniczył jej ks. bp Stanisław Budzik – sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, a homilię wygłosił ks. dr Mieczysław Piotrowski – chrystusowiec, kursowy kolega i przyjaciel zmarłego ks. Józefa oraz redaktor naczelny czasopisma „Miłujcie się”, z którym ks. Kubicki współpracował.

W koncelebrze wzięli udział: metropolita lwowski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy, ks. abp Mieczysław Mokrzycki, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Tomasz Sielicki wraz z członkami zarządu i rady generalnej Zgromadzenia, kapłani współpracujący ze Zmarłym w Episkopacie. Wśród koncelebransów byli współbracia chrystusowcy z różnych placówek Towarzystwa w Polsce i za granicą oraz wielu kapłanów zakonnych i diecezjalnych, z którymi był zaprzyjaźniony lub współpracował ks. Józef. Niektórzy z nich przybyli z krajów byłego Związku Radzieckiego. To im i ich wspólnotom niósł bezpośrednią pomoc ks. Kubicki.

Zmarłego i jego najbliższą rodzinę, otaczali modlitwą także klerycy, bracia i nowicjusze Towarzystwa Chrystusowego, siostry zakonne, licznie przybyła delegacja z rodzinnych Białobrzegów k. Radomia oraz byli parafianie ze Szczecina-Zdrojów, świeccy współpracownicy i wielu przyjaciół i bliskich ks. Józefa.

Zgromadzonych przywitał Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego. Dziękując wszystkim za przybycie jednocześnie wymienił tych, którzy nadesłali wyrazy współczucia i duchowej łączności, wśród nich bpa Stanisława Stefanka – chrystusowca, ordynariusza w Łomży oraz ks. bpa Tadeusza Pikusa – bezpośredniego przełożonego ks. Józefa w Zespole Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

W homilii ks. Piotrowski, opierając się na czytaniach liturgicznych, przypominał, że nasza ojczyzna jest w Niebie, że pielgrzymujemy do Domu Ojca przez ziemię karmiąc się Ciałem i Krwią Chrystusa. To jest nasza moc i nadzieja. W osobistym świadectwie ukazał też sylwetkę zmarłego ks. Józefa jako kapłana, który kochał Chrystusa, kochał Kościół i mocno żył jego sprawami, pragnął, by wszyscy poznali i byli blisko Boga. To z tej miłości i pragnienia wypływało całe zaangażowanie ks. Kubickiego w pomoc Kościołowi na Wschodzie, w propagowanie Ewangelii na różne sposoby i w różnych zakątkach świata.

Po Komunii św. głos zabrał najpierw ks. abp Mieczysław Mokrzycki dziękując w imieniu Konferencji Episkopatu Ukrainy za wszelkie dobro, jakie dla żyjących tam katolików uczynił ks. Józef. Następnie słowa podziękowania wypowiedział także ks. bp Stanisław Budzik przekazując wyrazy duchowej bliskości m.in. od Przewodniczącego KEP, ks. abpa Józefa Michalika, a także od Przewodniczących Konferencji Episkopatów Rosji i Białorusi oraz od ks. bpa Tadeusza Pikusa, który z ramienia KEP kieruje Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Eucharystię zakończył obrzęd ostatniego pożegnania, któremu przewodniczył ks. abp Mokrzycki, po czym zgromadzeni odprowadzili trumnę z ciałem śp. ks. Józefa do samochodu, którym została przewieziona na cmentarz.

Druga część uroczystości miała miejsce na Cmentarzu na Miłostowie. O godz. 14.00 z kaplicy cmentarnej wyruszył kondukt pogrzebowy prowadzony przez ks. bpa Stanisława Budzika. Ciało ks. Kubickiego zostało złożone do grobu w kwaterze chrystusowców. Ks. Józef spoczął wśród swoich współbraci. Nad grobem generał chrystusowców ks. Tomasz Sielicki wyrażając chrześcijańską nadzieję podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowych. Słowo pożegnania wypowiedziała także przedstawicielka rodziny zmarłego ks. Józefa. Galeria zdjęć tutaj.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

21 maja 2011r. 2809 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne