Drodzy Współbracia i Przyjaciele naszego Zgromadzenia!

«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił»
(Łk 2,15)

„O czym Pan nam oznajmił”... Święta Bożego Narodzenia to nade wszystko czas inicjatywy Stwórcy, posyłającego swoje Słowo, czas zbawczego przyjścia na ziemię Boga szukającego człowieka. Bóg szukający człowieka i człowiek szukający Boga spotykają się w przestrzeni wiary, której tajemnicę w trwającym Roku Wiary szczególnie rozważamy.

Życzymy sobie zatem wzajemnie, w ramach wspólnot i więzi międzyludzkich, w których Pan Bóg nas postawił, aby nie ustawała nasza wiara, aby wraz z Chrystusem nowo narodzonym wzrastała ona w naszym życiu, by była siłą i umocnieniem w obecnych czasach.

Życzymy na okres świąteczny i na cały Nowy Rok 2013 zdrowia i miłości, wytrwałości w dążeniu do dobra i nadziei, która zawieść nie może.

Do tych życzeń dołączam – jak zawsze – dar codziennej modlitwy

ks. Tomasz Sielicki SChr
Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego


24 grudnia 2012r. 3594 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne