Od niemalże już ćwierć wieku w święto Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Osoby, które zdecydowały się naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego oraz realizować każdego dnia ideał życia zawarty Ewangelii, posługując w przeróżny sposób Ludowi Bożemu archidiecezji poznańskiej, rokrocznie spotykają się na wspólnej modlitwie w poznańskiej katedrze pod przewodnictwem pasterza archidiecezji, abpa Stanisława Gądeckiego.

Jak mówił w imieniu wszystkich przybyłych nasz przełożony generalny, ks. Krzysztof Olejnik SChr, „z radością (…) przychodzimy ze świata ciszy i skupienia oraz ze świata aktywności duszpasterskiej i apostolskiej, aby we wspólnocie wiary doświadczyć obecności Jezusa Chrystusa spotęgować Komunię Miłości z naszym Mistrzem i Panem”, aby w powiększonej rodzinie – wspólnocie różnych form życia konsekrowanego – dziękować za łaskę powołania do tej formy życia i służby dla Pana. To słowo wdzięczności zostało wplecione w formułę odnowienia zakonnych ślubowań, które wspólnie zostały odmówione po okolicznościowej homilii ks. Arcybiskupa:

„Błogosławimy i wysławiamy Cię, Ojcze Niebieski, bo w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, dałeś nam niedościgniony wzór Sługi posłusznego, dla Niego wypełnianie Twojej świętej woli było pokarmem, służba bliźnim zasadą postępowania w życiu, miłość najwyższym prawem Królestwa Bożego.
Dziękujemy Ci, Ojcze, za dar Jezusa Chrystusa, Syna Twojej Służebnicy, Sługi posłusznego aż do śmierci.
Z radością odnawiamy dzisiaj nasze śluby, pragnąc żyć w posłuszeństwie względem Ewangelii, wobec głosu Kościoła Świętego i naszej reguły życia.

Błogosławimy i wysławiamy Cię, Ojcze Niebieski, bo w Jezusie Chrystusie, naszym bracie, dałeś nam najdoskonalszy przykład daru z samego siebie. On, będąc bogaty, dla nas stał się ubogi. Obwieścił światu, że prawdziwie błogosławionymi są ubodzy w duchu i otworzył dla nich skarby swego Królestwa.
Dziękujemy Ci, Ojcze, za dar Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, cichego, pokornego i ubogiego, który nie miał gdzie głowy skłonić.
Z radością odnawiamy dzisiaj nasze śluby, pragnąc żyć w ubóstwie i w wyrzeczeniu, aby z radością, jaką daje całkowita ofiara z siebie samego przezwyciężyć pragnienie posiadania dóbr tego świata, posługując się nimi jedynie w głoszeniu Dobrej Nowiny i dla zbawienia bliźnich.

Błogosławimy i wysławiamy Cię, Ojcze Niebieski, bo w Jezusie Chrystusie, Synu Dziewicy Maryi, dałeś nam najwyższy wzór miłości. On, Baranek bez skazy, żył miłując Ciebie i braci. Umierając, przebaczył nam grzechy i otworzył bramy Nieba.
Dziękujemy Ci, Ojcze, za dar Jezusa Chrystusa, przeczystego Oblubieńca Kościoła Świętego.
Z radością odnawiamy dzisiaj nasze śluby, pragnąc zachować czystość duszy i ciała, aby żyć miłością niepodzielną na Twoją chwałę i dla zbawienia braci”.

Zatem pod przewodnictwem arcybiskupa-metropolity poznańskiego zgromadzeni w katedrze siostry i bracia zakonni, nowicjuszki i nowicjusze, postulantki i postulanci, w tym liczna reprezentacja chrystusowców ze wszystkich naszych zakonnych domów w Wielkopolsce, zawierzali siebie oraz wszystkie osoby konsekrowane. Przyzywając wstawiennictwa Jasnogórskiej Królowej Polski, która w tym czasie jest obecna w świętym znaku Ikony Nawiedzenia w archidiecezji (w tym i domach zakonnych) prosiliśmy o nowe powołania do wszystkich form życia konsekrowanego w Kościele. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki o Sercu Niepokalanym, wypraszaliśmy dla wszystkich osób konsekrowanych konsekwentne bycie świadkami Wielkiej Tajemnicy Wiary, głoszącymi Śmierć i Zmartwychwstanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa i oczekującymi Jego przyjścia w chwale.

Refleksja naszego Pasterza, komentująca odczytane biblijne czytania, szczególnie Ewangelię, przypomniała związek między misterium Ofiarowania Pańskiego w jerozolimskiej świątyni i misterium Eucharystii a tym, co dokonuje się w życiu każdej osoby poświęcającej się Panu Bogu i ofiarującej Mu wszystko: to, kim jest i to, co posiada, ofiarującej całe swoje życie i zdolności, aby Pan mógł objawiać swoją wielką Miłość całemu światu i zbawczy plan wobec niego.

Z okazji święta wszystkich osób konsekrowanych do sióstr i braci zakonnych posługujących wśród Polonii słowa życzeń i podziękowań skierował bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

fot. kl. Piotr Gutsche SChr oraz kl. Krystian Smykla SChr


02 lutego 2020r. 230 7035 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne