W niedzielne popołudnie 27 września 2020 r. we wspólnocie nowicjatu zakończyły się rekolekcje prowadzone przez ks. Andrzeja Orczykowskiego SChr, sekretarza generalnego zgromadzenia: dla czterech nowicjuszy było to sześć dni bezpośredniego przygotowania do złożenia pierwszej profesji zakonnej, która odbędzie się w najbliższy wtorek 29 września, dla aspirantów – Łukasza Tworka, Sviatoslava Chernegi i Avhustyna Kozeratzkyiego – ostatnie trzy dni rekolekcji były czasem przygotowania, by lepiej przeżyć okres kanonicznego nowicjatu, który rozpoczęli tej niedzieli.

Ich przyjęcie do nowicjatu odbyło się podczas uroczystych nieszporów, którym przewodniczył ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i który też dokonał tego aktu. Podczas nabożeństwa ks. Wikariusz także skierował słowo zachęty i umocnienia do rozpoczynających próbę nowicjatu. Wychodząc od słów Kardynała Założyciela, „Idźmy na całego z Bogiem i Matką Najświętszą! Wszystko dla Boga! Wszystko dla dusz! Wtedy skrystalizuje się duch zakonny, duch totalnego oddania się Bogu i zbawieniu dusz. […] Oddajcie się na całego Bogu i polskiemu ludowi, wtedy to wszystko sprowadzi na was błogosławieństwo Boże.” (A. HLOND, Przemówienie podczas rekolekcji kapłańskich wygłoszone w dniu 24 sierpnia 1945 r., AH t.III, cz.3, s.16-17), przypomniał czym jest czas nowicjatu. Na pierwszym miejscu jest to poznanie i rozpoczęcie życia zakonnego, a więc poświęcenie się całkowicie i nieodwołalnie na służbę Bożą, w czym mają pomagać otrzymywane w dniu rozpoczęcia nowicjatu zakonne konstytucje. Natomiast charyzmat zgromadzenia, jakim jest opieka nad polskimi emigrantami, ma nam ułatwić rozeznanie a następnie realizację naszego powołania. Kaznodzieja podkreślał również jak ważny jest nieustanny duchowy rozwój czyli pokonywanie swoich wad i doskonalenie cnót. Zwracając uwagę na kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, który jest ważnym elementem duchowości chrystusowców wskazywał drogi duchowego doskonalenia się.

Jako zewnętrzny znak przyjęcia do nowicjatu kandydaci otrzymali koloratkę oraz egzemplarz Ustaw i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Świeżo upieczeni nowicjusze, będą żyć jak chrystusowcy i przygotowywać się do złożenia pierwszej profesji zakonnej 29 września 2021 roku.

ks. Mateusz Socha SChr


27 września 2020r. 230 3912 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne