"Drodzy Bracia! W imieniu Kościoła dopuszczam was do nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej" (Z obrzędu rozpoczęcia nowicjatu - Modlitewnik Towrzystwa).

27 września to dzień, w którym 8 aspirantów Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, rozpoczęło swój kanoniczny nowicjat.

Mszą świętą zakończyły się sześciodniowe rekolekcje przygotowujące nowicjuszy z 80. Batalionu do pierwszych ślubów. Aspiranci, jako bezpośrednie przygotowanie do rozpoczęcia swojego nowicjatu, włączyli się w trzy ostatnie dni skupienia.

81. Nowicjat oficjalnie zaczął się w czasie uroczystych Nieszporów, którym przewodniczył Wikariusz Generalny ks. Bogusław Burgat SChr. W homilii Ksiądz Wikariusz skierował do kandydatów słowa zachęty, aby pogłębiali osobistą relację ze Stwórcą w oparciu o przykazanie miłości Pana Boga oraz przypomniał potrzebę nieustannej pracy nad rozwojem cnót.

Jako zewnętrzny wyraz dopuszczenia, nowicjusze otrzymali egzemplarz Ustaw. Lektura tego najważniejszego dokumentu Towarzystwa, przez najbliższy rok, ma im przybliżyć posłannictwo naszej Wspólnoty zakonnej.

Po odśpiewaniu Hymnu Towarzystwa na zakończenie nabożeństwa, świętowanie przeniosło się do refektarza.


28 września 2018r. 183 5721 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne