W sobotę, 11 stycznia dom nowicjacki Towarzystwa Chrystusowego w Mórkowie gościł żołnierzy Armii Krajowej, członków ich rodzin oraz sympatyków.

„Opłatek AK-owców” rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w kaplicy, której przewodniczył magister nowicjatu ks. Karol Kozłowski SChr. W czasie Eucharystii uczestnicy modlili się w intencji Ojczyzny, prosząc o trwały pokój oraz błogosławieństwo Pana Boga dla wszystkich Polaków.

W rozważaniach homiletycznych ksiądz Magister przypomniał, że w słowach: „Chcę, bądź oczyszczony” Jezus okazuje swoją moc i miłosierdzie. Pan dotyka trędowatego, żeby pokazać, że nie zostawia człowieka cierpiącego. W Piśmie Świętym trąd jest obrazem grzechu. Jezus Chrystus chce dotknąć każdej ludzkiej sytuacji, żeby ją odkupić - właśnie dlatego narodził się w betlejemskiej stajence. W oprawę liturgii włączyli się również alumni naszego seminarium.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na hol zakonnego refektarza. Przybyłych gości powitał Kierownik Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Zenon Jóźwiak. Głos zabrał także Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska pułkownik Jan Górski. Warto wspomnieć, że wśród przybyłych na uroczystość był również Prezes Oddziału Leszno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Joanna Kiąca-Fryczkowska ps. „Joasia”– łączniczka w powstaniu warszawskim 1944 roku. Ksiądz Magister po odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa poprowadził spotkanie opłatkowe. Po złożeniu sobie serdecznych życzeń wszyscy udali się do refektarza na tradycyjną żołnierską grochówkę.

Na zakończenie spotkania opłatkowego do zebranych zwrócił się Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.

Organizowanie tego rodzaju spotkań w domu nowicjackim jest elementem formacji patriotycznej, jakże ważnej dla chrystusowców, których tak wielu posługuje poza granicami Ojczyzny.


12 stycznia 2020r. 341 3741 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne