20 kwietnia 1958 roku Współbracia z kolejnego batalionu Bożej Podchorążówki z rąk ówczesnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka SDB, metropolity poznańskiego, przyjęli kapłańskie święcenia.

Dokładnie po sześćdziesięciu latach chrystusowcy z różnych domów zakonnych i placówek duszpasterskich w Polsce, kapłani i przedstawiciele parafian z lubońskiego dekanatu, bracia Serca Jezusowego z Puszczykowa, członkowie rodzin kapłanów obchodzących diamentowy jubileusz święceń zgromadzili się na wspólnym dziękczynieniu wokół Jubilatów w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy w domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie, gdzie nasi diamentowi Jubilaci reprezentowani są najliczniej. Trzech z nich, ks. Ryszard Bucholc SChr, ks. Wacław Bytniewski SChr i ks. Marian Koniewski SChr stanęło przy ołtarzu, dwóch kolejnych, przykutych do łoża boleści w swoich zakonnych celach ks. Edmund Bruch SChr i ks. Józef Furman SChr łączyło się duchowo a trzech następnych – z duszpasterskiego frontu (ks. Józef Wojnar SChr z Brazylii, ks. Władysław Dobroć SChr z Francji i ks. Stanisław Leniart SChr z Wielkiej Brytanii).

Pięknymi, wręcz wzruszającymi słowami, rozpoczął tę dziękczynną Eucharystię, jej główny celebrans, ks. Ryszard Bucholc SChr. Przywołał Pawłowe przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu… (1 Kor 1,26a), które wskazuje na wielkość daru otrzymywanego w sakramencie kapłaństwa, darmowość Bożej łaski, naszą niegodność a jednocześnie na wielką potrzebę modlitwy w intencji kapłanów, by stawali się coraz gorliwszymi szafarzami tajemnic Bożych i pasterzami Jego Ludu.

Myśli te kontynuował i rozwijał w okolicznościowej homilii ks. dr Mieczysław Piotrowski SChr, redaktor naczelny «Miłujcie się». Ks. Mieczysław, przywołując myśli i słowa św. Jana Marii Vianneya i św. Jana Pawła przypomniał też o ścisłym związku Eucharystii i kapłaństwa. Na zakończenie liturgii wybrzmiało uroczyste Te Deum…, po którym przemówił ks. Ryszard Głowacki SChr, przełożony generalny i podziękował najpierw Bogu za dar i powołanie naszych Dostojnych Jubilatów a następnie Jubilatom, i obecnym, i nieobecnym za ofiarną posługę dla Towarzystwa, Kościoła i Ojczyzny. Po odśpiewaniu Regina coeli przeszliśmy do refektarza na wspólną agapę, przedłużając radość i wesele tak zacnego jubileuszu.

Diamentowy jubileusz naszych Współbraci przypada niemalże w przeddzień Niedzieli Dobrego Pasterza, szczególnego dnia modlitwy za powołanych do służby Bożej i o nowe powołania. Dlatego do tej modlitwy pragniemy zachęcić, zapraszając jednocześnie na stronę duszpasterstwa powołań, gdzie można odnaleźć przykłady modlitw w tej intencji.

ks. Tomasz Mikulak SChr


20 kwietnia 2018r. 230 10799 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne