W parafii we Władysławowie uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP AD 2021 przejdzie do historii: otóż by zaznaczyć i uczcić 60-lecie konsekracji kościoła parafialnego 8 grudnia 2021 r. zostały uroczyście poświęcone nowy ołtarz w świątyni oraz figura Matki Bożej Wniebowziętej, Królowej Polskiego Morza i Wychodźstwa. Tych aktów dokonał metropolita gdański, abp Tadeusz Wojda SAC, który przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił kazanie. Dodajmy, że z racji dosyć niedawno podjętej posługi pasterskiej w archidiecezji gdańskiej była to jego pierwsza wizyta w naszej nadmorskiej parafii.

W wygłoszonym słowie przypomniał rolę Maryi w historii zbawienia oraz o naszym powołaniu do świętości, które wybrzmiewa w odczytywanym tego dnia drugim czytaniu (zob. Ef 1,3-6.11-12). Pawłowe słowa o naszym wybraniu w Jezusie Chrystusie, byśmy byli święci i nieskalani (por. Ef 1,4) wraz z maryjnymi przywilejami Jej niepokalanego poczęcia i wniebowzięcia stanowią wezwanie, by to powołanie nieustannie podejmować, biorąc za ideał, wzór oraz wspomożycielkę i opiekunkę Maryję. Może wydawać się to trudne, może niezrozumiałe, ale gdy powierzymy się Panu Bogu: On na pewno dopomoże i udzieli swojej łaski, tak, jak obdarowana, przepełnioną nią została Maryja (por. Łk 1,28). Wielką pomocą w dokonywaniu właściwych wyborów na drogach życia jest nasze uczestnictwo w Eucharystii, albowiem przyjmujemy z ołtarza samego Boga, który pragnie nas przepełniać swoją obecnością i miłością. I dlatego poświęcamy ołtarz, by był miejscem składania i naszego jednoczenia się z Przenajświętszą Ofiarą Jezusa Chrystusa.

Dlatego do tego ważnego wydarzenia parafianie przygotowywali się dosyć długo: przez uczestnictwo w ponad miesięcznych rekolekcjach «Oddanie 33», których zwieńczeniem było podpisanie i złożenie na ręce ks. Arcybiskupa Aktu poświęcenia się Maryi w dniu uroczystości Jej Niepokalanego Poczęcia. Ponadto wzięli liczny udział, zachowując obostrzenia sanitarne, w wieczornej celebracji Mszy Świętej, konsekracji ołtarza i poświęceniu maryjnej statuy oraz bardzo się w nie zaangażowali: radni parafialni oraz ich rodziny odczytywali mszalne czytania i wezwania modlitwy powszechnej, przynieśli dary w procesji, a także wraz z miejscowym proboszczem ks. Markiem Jarząbkiem SChr powitali i podziękowali wszystkim za przybycie i włączenie się w to parafialne święto. Za całość liturgicznej celebracji odpowiedzialny był zaprzyjaźniony z parafią liturgista, ks. Tomasz Gwizdek. Oprawę muzyczną stanowił parafialny chór «Stella Maris» dyrygowany przez organistę p. Marka Guza.

Na środowe uroczystości przybyli chrystusowcy z wielu placówek duszpasterskich z kraju i zagranicy na czele z wikariuszem generalnym zgromadzenia, ks. Bogusławem Burgatem SChr, a pośród nich znaleźli się dawni duszpasterze władysławowskiej parafii oraz ci, którzy w niej wzrastali. W uroczystościach uczestniczyli również kapłani z Dekanatu Morskiego z jego dziekanem oraz siostry misjonarki z wikarią generalną s. Alicją Wenc MChR. Wszystkich przybyłych wraz z delegacją parafian powitał proboszcz parafii, który nakreślił zarys historii parafii oraz posługi kapłanów diecezjalnych i chrystusowców

ks. Mateusz Socha SChr

fotografie: Krzysztof Gołębiowski
(fotografia figury Matki Bożej Wniebowziętej Królowej Wychodźstwa i Polskiego Morza: ks. Mariusz Sokołowski SChr)

*    *    *

I jeszcze kilka słów na temat samej figury Wniebowzięcia Królowej Wychodźstwa i Polskiego Morza:

FIGURA WNIEBOWZIĘCIA KRÓLOWEJ WYCHODŹSTWA I POLSKIEGO MORZA
Podczas liturgii 8 grudnia 2021 r. metropolita gdański abp Tadeusz Wojda dokonał poświęcenia figury Wniebowzięcia Królowej Wychodźstwa i Polskiego Morza, po którym przeszło trzystu parafian po 33 dniach rekolekcji «ODDANIE 33» złożyło swoje zawierzenie Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Wysokość figury wraz z cokołem mierzy 3,7 m. W cokole został umieszczony bursztyn o wadze 2,2 kg jako dar dla Matki Bożej.

Figura Wniebowzięcia Królowej Wychodźstwa i Polskiego Morza: tytuł ten odwołuje się do miejsca, w którym się znajduje, a więc wybrzeże polskiego morza oraz do tytułu kościoła i parafii, który został im nadany po rozbudowie – Wniebowzięcia Królowej Wychodźstwa Polskiego.

Rzeźba przedstawia szczególny typ Maryi Wniebowziętej. Ukazuje moment unoszenia Matki Bożej do chwały nieba. Figura mocno balansuje między tradycją a nowoczesnością. Do zastosowania takiej formy zachęca bryła kościoła o unikalnym rozwiązaniu konstrukcyjnym oraz wzorcowym zharmonizowaniu neogotyckiej kaplicy z modernistycznym korpusem nawowym. Kościół w swojej budowie przypomina odwróconą łódź oraz rozpięte żagle – wszystkie motywy nawiązują do morskiej tradycji. Postać Maryi połączona jest z łodzią, z której dokonuje się akt Wniebowzięcia.

Matka Boża pochyla się nad tymi, którzy nie wrócili z morza. Troskliwy gest Maryi dotyczy również polskich emigrantów, którzy szukając poprawy bytu – w dużej mierze przez morze – odpływali w różne strony świata. Na sam koniec, Madonna pochyla się nad każdym człowiekiem, który ucieka się pod Jej troskliwą opiekę.

Układ prawej dłoni symbolizuje poddanie się woli Bożej. W tym geście Maryja chce chwycić za rękę i prowadzić tych, którzy zawierzyli Jej swoje życie. Lewa ręka złożona na piersi, wskazująca serce, symbolizuje królewską śmiałość temperowaną charakterystyczną dla Maryi skromnością. Jest to znak autorytetu, odwagi i zdecydowania. Ręka złożona na sercu wyraża obietnicę składaną z miłości do rodzaju ludzkiego. Szaty momentami przybierają strukturę sieci rybackich, aby następnie wyobrazić żagle targane wiatrem.

Fale otaczające łódź, w której znajduje się Maryja, są zobrazowaniem problemów, z którymi przychodzi się mierzyć każdemu z nas, w naszej codzienności. Dzięki obecności Maryi w łodzi naszego życia nic złego nie może się nam zdarzyć.

Rzeźba jest potwierdzeniem słów założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Augusta kardynała Hlonda: zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi.

ks. Marek Jarząbek SChr


09 grudnia 2021r. 230 6490 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne