Uroczystość Zesłania Ducha Świętego wieńcząca okres paschalnej pięćdziesiątnicy rozpoczęła czas obfitujący w uroczystości tytułu parafii, w których posługują bracia i kapłani z Towarzystwa Chrystusowego.

Rozpoczęła je celebracja odpustowa w parafii Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach połączona z parafialnym festynem. Liturgiczne wspomnienie patronki naszej parafii w Poznaniu Umultowie, św. Jadwigi Królowej, w 2023 r. ‘spotkało się’ z uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ale pozwoliło na wydłużenie świętowania na cały tydzień: albowiem w niedzielę poprzedzająca się odbył się festyn, zaś w kolejną niedzielę odpustowej sumie przewodniczył ks. Zbigniew Regucki SChr, radny generalny i przełożony naszego domu w Mórkowie, a do niedawna proboszcz tej parafii. Odpustowe uroczystości ‘w Sercu’ Szczecina to tradycyjnie zwieńczenie Szczecińskich Dni Eucharystycznych i rozesłanie chrystusowców do Polonii świata. W 2023 r. stały się nadto okazją do dziękczynienia za 25 lat istnienia sanktuarium ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jubileuszowy wymiar miało również świętowanie tytułu najstarszej świątyni w Stargardzie: przed dwudziestu laty bowiem jej patron, Święty Jan Chrzciciel, został uroczyście ogłoszony patronem miasta. Dodatkowego splendoru uroczystości dodało dziękczynienie za 77 lat posługi sióstr felicjanek w parafii i mieście oraz przekazanie siostrzanej posługi siostrom misjonarkom. Ostatni prorok Starego Testamentu patronuje również naszej parafii w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, podkołobrzeskiej Sarbi: uroczystościom odpustowym przewodził ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny. Ostatnia niedziela czerwca to antycypowane świętowanie odpustu ku czci Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie Podjuchach i Ziębicach. A cały ten cykl uroczystości odpustowych zamknął odpust ku czci Świętego Ottona w Pyrzycach, który przeciągnął się na cały pierwszy weekend lipca i ‘kusił’ bardzo ciekawym programem, ponieważ modlitwie w parafialnym kościele towarzyszyło wiele imprez towarzyszących o różnorodnym charakterze.

 


29 czerwca 2023r. 230 2560 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne