W niedzielę, 11 czerwca na zakończenie Mszy św. w Ashfield, ks. Przemysław Karasiuk SChr, Prowincjał Chrystusowców w Australii i Nowej Zelandii, przekazał p. Reginie Jurkowskiej, Konsul RP w Sydney, Medal Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Odznaczenie to jest wyróżnieniem przyznawanym osobom, które w szczególny sposób angażują się w realizowanie dzieł Towarzystwa Chrystusowego na rzecz Polonii.  

Wyróżnieni Medalem zostają wpisani do Wielkiej Księgi Fundatorów i Dobrodziejów. Mają także udział we wszystkich dobrach duchowych Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Przyznanie Pani Konsul tego medalu ma wyrażać wdzięczność wobec wyróżnionej, przede wszystkim za jej otwartość na współpracę oraz za podejmowanie wspólnie wielu inicjatyw polonijnych i duszpasterskich. Jest to również okazja do podziękowania za świadectwo wiary i patriotyzmu, którym pani Konsul dzieliła się podczas pełnienia swojej misji na Antypodach.

ks. Przemysław S. Karasiuk SChr


16 czerwca 2017r. 341 6545 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne