Dziękuję Ci, Najłaskawszy Panie, za wszystkie tak liczne dobrodziejstwa,
których raczyłeś mi udzielić w swej wspaniałomyślnej dobroci i łaskawości.
Dziękuję Ci przede wszystkim za to, że mnie stworzyłeś […], Najdroższą Krwią odkupiłeś.
Dzięki Ci składam za to, że odrodziłeś mnie wodą chrztu świętego,
powołałeś do stanu zakonnego, uwolniłeś od licznych nieszczęść,
wreszcie za owo niepojęte dobrodziejstwo, że mnie wybrałeś do liczby Twoich umiłowanych synów.

Każda osobista czy wspólnotowa rocznica jest okazją do dziękczynienia, zatem w roku 90. rocznicy powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej każdy chrystusowiec składa podziękowania Wszechmocnemu Bogu za dar życia i powołania oraz za wszelkie Boże dobrodziejstwa. Przywołane słowa to codzienna modlitwa dziękczynna, która w czasie jubileuszu brzmi jakby jeszcze donioślej… Nadto w to dziękczynienie wpisują się wszyscy, którzy razem z nami świętują rocznicę powstania naszego zgromadzenia, bo chcemy dziękować również za każdą spotkaną osobę i za wszystkie dobro, które z tych spotkań wyrosło…

W tych jubileuszowych dniach my także słyszymy słowa wdzięczności za ofiarną posługę kapłanów i braci z Towarzystwa Chrystusowego w różnych zakątkach świata. Znalazły one swój wyraz w wypowiedziach zaproszonych Gości na uroczystości jubileuszowe do Poznania: w słowach homilii mszalnej abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w wypowiedziach bpa Wiesława Lechowicza, biskupa polowego, który ponad 10 lat posługiwał jako Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i spotykał naszych Współbraci na duszpasterskim froncie, ministra Jana Dziedziczaka, pełnomocnika Rządu RP ds. Polonii i Polaków Zagranicą oraz w listach przekazanych bądź przesłanych z Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta RP, wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» i poznańskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.

Pan minister Dziedziczak przekazał na ręce ks. Krzysztofa Olejnika SChr, naszego przełożonego generalnego „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”, państwowe odznaczenie nadane Towarzystwu przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Staje się on takim zewnętrznym wyrazem docenienia naszej posługi wśród Polonii, promowania tam polskości – polskiej kultury, polskich tradycji oraz kształtowania postaw patriotycznych.

foto: Danka Witkowska, © wyd. Hlondianum


09 września 2022r. 230 4399 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne