Prowadzenie do świętości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim (NMI 30) – przypominamy sobie te słowa z listu apostolskiego św. Jana Pawła II Novo Millennio Ineunte, z listu, który stanowi swoisty program dla chrześcijan w kolejnym tysiącleciu. Przypominamy o tym wezwaniu zwłaszcza wtedy, gdy obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych, wpatrując się w tę rzeszę, w ten niepoliczony tłum z każdego narodu i z wszystkich pokoleń, ludów i języków chwalący Boga i Baranka i wołający: «Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku» (por. Ap 7,10). Przypominamy o tym wezwaniu w różny sposób, proponując dosyć szeroki wachlarz duszpasterskich inicjatyw i propozycji dla starszych i dla młodszych…

Dla młodszych to były przede wszystkim bale i korowody Świętych, gdzie ich uczestnicy nie tylko przebierali się w postaci swoich Patronów bądź ulubionych Świętych, lecz również potrafili przedstawić najważniejsze rzeczy z ich życiorysów. Bale i korowody odbyły się niemalże w każdej naszej placówce duszpasterskiej, a świadczą o tym liczne fotogalerie w internetowych serwisach i kontach społecznościowych parafii (Chociwel, Duisburg, Płoty, Poznań Umultowo, Pyrzyce, Stargard, Szczecin Zdroje, Władysławowo). Ulicami centrum Szczecina przeszła «Procesja ze Świętymi». Szczególny zaś wymiar w bieżącym roku, w roku 90-lecia naszego istnienia, przybrało wieczorne czuwanie modlitewne ze Świętymi w Stargardzie:

W poniedziałek 31 października 2022 r., w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, kolejny raz w naszej wspólnocie przeżywaliśmy NOC ŚWIĘTYCH, czyli modlitewne czuwanie. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą o godz. 20.00, po której młodzież wraz z ks. Przemkiem przedstawiła nam tegorocznych bohaterów czuwania (w przedstawieniu autorstwa p. Joanny Stefańskiej), którymi w trwającym roku 90. rocznicy istnienia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej byli „niezwykli” chrystusowcy:

- Sługa Boży Ojciec Ignacy Posadzy SChr – Współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego i Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla;
-   ks. Paweł Kontny SChr – męczennik II wojny światowej, który „zginął jako dobry pasterz za owce swoje”;
-  ks. mjr Rudolf Marszałek SChr, ps. „Opoka” – rozstrzelany przez komunistów, „żył i zginął w duchu naszego zakonnego zawołania: «Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej»;
-  kl. Józef Miękus SChr – swoje krótkie a świątobliwe życie oraz śmierć, złożył w ofierze za Towarzystwo Chrystusowe i wychodźstwo polskie;

Podczas modlitwy dziękowaliśmy za przykłady ewangelicznego życia jakie nam pozostawili. Ostatnim akordem naszego czuwania było muzyczne Wielbienie przygotowane przez KSM, LSO oraz zespół «Wieczernik» wraz z opiekunem ks. Mieczysławem. A to wszystko po to, byśmy na nowo uświadomili sobie, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla niektórych, jest przeznaczona dla każdego.
tekst: ks. Krzysztof Wąchała SChr, fotografie: Jola Grzegółka

*    *    *

Inną formą ‘przedstawienia’ niezwykłych chrystusowców był niedzielny koncert 30 października 2022 r. w kościele Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach. Kolejny koncert z cyklu tzw. «Koncertów Grünebergowskich» dedykowany był duchownym niezłomnym. Na koncercie swój muzyczny talent i kunszt mogła pokazać grająca na organach s. Sylwia Marciniak MChR, od ponad roku stała współpracowniczka redakcji „Mszy Świętej”, która zagrała kilka utworów organowych, a także akompaniowała Chórowi Kameralnemu Akademii Sztuki ze Szczecina pod dyrekcją prof. Barbary Halec wykonującemu Requiem d-moll, op. 48 Gabriela Fauré. Wspomniana dedykacja ma swoje źródło w dacie liturgicznego wspomnienia najbardziej znanego duchownego niezłomnego – bł. Jerzego Popiełuszki: 19 października, w rocznicę jego męczeńskiej śmierci, przeżywamy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. A jako chrystusowcy możemy się też pochwalić Współbraćmi, „którzy zachowali się jak trzeba”, a ci najbardziej znani to właśnie ukazani w stargardzkim przedstawieniu: ks. Paweł Kontny SChr i ks. Rudolf Marszałek SChr.

Ta muzyczna uczta stanowiła także swoiste preludium do tego tradycyjnego przeżywania pierwszych dni listopada, kiedy to odwiedzamy groby naszych bliskich i drogich zmarłych, wspominamy ich i modlimy się o życie wieczne dla nich, a sami możemy przystanąć i podjąć refleksję na temat przemijalności ludzkiego życia i naszym wspólnym powołaniu do świętości. Wraz z naszymi parafianami zarówno w kraju, jak i zagranicą organizowaliśmy procesje żałobne, Msze Święte i modlitwy na cmentarzach.

W to wspólnotowe świętowanie uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego aktywnie włączyli się klerycy naszego seminarium, dla których był to czas duszpasterskich praktyk: w swoim serwisie internetowym wspaniale przedstawili kalejdoskop wydarzeń – przeróżne formy obchodów tych dni.

 


03 listopada 2022r. 230 4876 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne