W Archidiecezjalnym Archiwum w Gnieźnie zorganizowana została 13 czerwca 2017 roku przez dyrektora tej jednostki ks. dr. Michała Sołomieniuka sesja źródłoznawcza pt. „Źródła do historii prymasów i prymasostwa w archiwach kościelnych w Polsce”. 

Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy świeckich, jak i kościelnych uczelni.  Źródła dotyczące prymasa Hlonda w Archiwum Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu przedstawił nasz współbrat ks. prof. Bernard Kołodziej SChr. W sesji wziął udział również ks. Marcin Stefanik SChr, współpracownik Ośrodka Postulatorskiego Towarzystwa Chrystusowego.

W czasie tego jednodniowego spotkania przedstawione zostały następujące referaty: ks. prof. Kazimierza Śmigla (Gniezno): Problematyka badawcza dotycząca dziejów prymasostwa w Polsce;  dr. Piotra Pokory (IH UAM): Źródła sfragistyczne dotyczące prymasów Polski; Michała Bartoszaka (IH UAM): Ekslibrisy i superekslibrisy prymasów Polski w zasobie Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie; ks. dr. Łukasza Kruckiego (AAG): „Akta Prymasa Polski” – zasób i znaczenie; ks. dr. Jarosława Wąsowicza SDB (Piła): Źródła dotyczące prymasa Hlonda w Archiwum Inspektorii Pilskiej SDB; dr Haliny Dudały (Katowice): Źródła dotyczące prymasa Hlonda w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach; prof. Pawła Skibińskiego (UW): Źródła dotyczące prymasa Wyszyńskiego i prymasa Glempa w Archiwum Archidiecezji Warszawskiej; ks. dra Michała Sołomieniuka (AAG): Spuścizna po prymasie Wyszyńskim w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie – stan opracowania.

Jak zauważono w czasie dyskusji, materiał do opracowania jest ogromny. Niemniej jednak wszystkie wysiłki zmierzają do usystematyzowania źródeł, jak i na miarę możliwości poszczególnych ośrodków do udostępnienia publicznego, zwłaszcza naukowcom.


14 czerwca 2017r. 341 5420 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne