Ikona Jasnogórska, jak czytamy w wspomnieniach polskich emigrantów, stanowiła bardzo ważny element bagażu wyjeżdżającego w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy. Była też niewątpliwie tym czymś co identyfikowało i jednoczyło naszych Rodaków na obczyźnie. I pewno dlatego zostało to podkreślone podczas apelowego rozważania na początku Nocy Modlitewnego Czuwania w intencji Polonii, iż „dziś już chyba nie ma emigracyjnego ośrodka duszpasterskiego, w którym zabrakłoby […] Częstochowskiego wizerunku”. Ktoś mógłby uznać to tylko za przypadek bądź zrządzenie losu, że w połowie różańcowego miesiąca w dziewięćdziesiątym roku istnienia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej skumulowały się wydarzenia związane właśnie z Czarną Madonną – Tą, która Jasnej broni Częstochowy. Albowiem ‘spotkały się’ pielgrzymka braci zakonnych, modlitewne czuwanie w intencji Polonii, koronacja kopii Ikony Jasnogórskiej w jednym z ośrodków polonijnych oraz peregrynacja Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w naszej poznańskiej parafii (która podobnie jak całe nasze zgromadzenie przygotowuje się do swoich obchodów jubileuszowych – 25-lecia istnienia).

W uroczystości powitania Ikony pod przewodnictwem biskupa pomocniczego seniora Zdzisława Fortuniaka (tyt. Tamagristy) wieczorem w poniedziałek 18 października 2021 r. wzięli udział nasi klerycy ze swoimi wychowawcami, mieszkańcy domu głównego, a także delegacje z domów z Puszczykowa i Mórkowa (które czas nawiedzenia już przeżywały). Przez cały czas odwiedzin trwała modlitwa parafian i gości: nie zabrakło też na niej byłych duszpasterzy Umultowskiej parafii oraz tych, którzy w tej parafii wzrastali w powołaniu (czy to jako ministranci i lektorzy, czy jako klerycy i diakoni na duszpasterskich praktykach). Swoją obecność zaznaczyli szczególnie podczas Mszy o północy w intencji nowych powołań do służby Bożej: przewodniczył jej magister nowicjatu i pierwszy proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Królowej Wawelskiej ks. Karol Kozłowski SChr, okolicznościową homilię wygłosił proboszcz parafii św. Józefa w Stargardzie a jeszcze do niedawna wikariusz na Umultowie ks. Krzysztof Wąchała SChr, a w koncelebrze trzeba zauważyć drugiego w kolejności proboszcza – ks. Jarosława Bilickiego SChr oraz pochodzącego z parafii ks. Mateusza Sochę SChr.

Zatem pragniemy się uciekać pod obronę i wstawiennictwo Maryi: polecamy Jej całe Towarzystwo i każdego chrystusowca, ponadto każdego Polaka żyjącego w kraju i na emigracji oraz wszystkich prowadzących ich na drogach wiary do Domu Ojca. I wołamy z ufnością słowami modlitwy do Matki Bożej w intencji Towarzystwa, które powtarzamy każdego wieczoru:

Najlepsza Matko nasza, Maryjo, Królowo Towarzystwa Chrystusowego, zwróć Twoje dobre oczy na naszą rodzinę zakonną; wspieraj ją, udoskonalaj i zachowuj w przyszłości.
Niech się zawsze odznacza żywą wiarą, miłością, czystością, ubóstwem, posłuszeństwem, gorliwością w modlitwie i poświęceniem się dla braci naszych za granicą.
O Pośredniczko nasza, nadziejo nasza, bądź z nami teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.

fot. kl. Patryk Jaroszek SChr

*    *    *

Chrystusowców nie zabrakło, gdy Jasnogórski Wizerunek Czarnej Madonny przekroczył klasztorną bramę Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu-Morasku w wieczór Niedzieli Misyjnej. Liturgiczną asystę w czasie Mszy Świętej na powitanie Obrazu pod przewodnictwem bpa Szymona Stułkowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej (tyt. Tabalty) stanowili alumni V i VI roku, a w nabożeństwie powitania i koncelebrze poza kapelanem sióstr uczestniczyli Współbracia z sąsiedniego Poznania-Umultowa. Wzięli udział również w nocnej Mszy Świętej za powołanych i o powołania. Przewodniczył jej i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny a razem z nim z domu głównego Towarzystwa przybyli rektor seminarium ks. Jan Hadalski SChr z klerykami I i II roku oraz przełożony domu ks. Marcin M. Stefanik SChr.

 


19 października 2021r. 230 4919 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne