Podobnie jak w latach ubiegłych u progu kolejnego roku formacyjnego alumni naszego zakonnego seminarium wraz ze swoimi wychowawcami pielgrzymują do poznańskiej Fary. Pielgrzymka ta i wspólna modlitwa związana jest z uroczystościami odpustowymi w kolejne rocznice koronacji zawieszonego w jednej z kaplic obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Seminarzyści, razem z Maryją i wzywając jej wstawiennictwa, proszą o potrzebne łaski oraz o światło i dary Ducha Świętego, by wzrastali w powołaniu i dobrze wykorzystali czas formacji i przygotowania. Pielgrzymują nie tylko klerycy i ich moderatorzy, lecz także i inni mieszkańcy domu głównego, którzy włączają się w modlitewne wołanie swoich młodszych Współbraci, prosząc o wierność złożonym zakonnym ślubom, o pomoc w realizacji powołania: o wszelkie łaski, by jak najlepiej i najpiękniej pełnić posługę i powierzone zadania we wspólnocie. Modlitwą otaczamy nowo wybranych najwyższych przełożonych zgromadzenia z przełożonym generalnym ks. Krzysztofem Olejnikiem SChr na czele.

Ks. Generał przewodniczył wieczornej koncelebrowanej Eucharystii w dniu naszej pielgrzymki – we wtorek 8 października 2019 r. a okolicznościową homilię wygłosił ks. Paweł Jasina SChr, prefekt seminarium. Była ono słowem pocieszenia, pokrzepienia i nadziei a jednocześnie osobistym świadectwem, ponieważ homilista odwoływał się do czasów swojej seminaryjnej formacji – do pielgrzymek do Fary, gdzie Maryja w obrazie Matki nam gotowej nieustannie pomagać zajmuje szczególne miejsce – między ołtarzem a Kaplicą Wieczystej Adoracji. Albowiem Maryja nieustannie wskazuje na swojego Syna i do Niego prowadzi, co powtarzamy w głoszonych homiliach i kazaniach, jak mówił ks. Paweł, rokrocznie przy okazji uroczystości odpustowej. Przybywający do tej świątyni chyba spontanicznie kierują się od wejścia na prawo, by stanąć naprzeciw Maryi, swojej Matki i Królowej, by kolejny raz wziąć do serca tę prawdę, iż należy słuchać Boga i stawać się Jego świadkami, stawać się znakiem Jego obecności i działania dla mieszkańców Poznania. Do tego powołane są zwłaszcza osoby konsekrowane: powołane, by tak jak prorok Jonasz wstać, iść i głosić; powołane, by tak jak Marta przez swoją aktywność ukazywać miłość Boga do człowieka i jak Maria przycupnąć u stóp Pana i kontemplować Jego Słowo, adorować Jego eucharystyczną obecność, czerpać siły do apostolstwa. Jest to potrzebne, bo nie możemy, przywołując papieża-seniora, pozwolić, by Bóg był marginalizowany: bo świat pozbawiony Boga staje się światem bez znaczenia, światem bez sensu. Jezus bowiem przychodzi, by dać życie, by wypełnić wszelakie pustki swoją miłością, by nas wspomagać… Umocnieni tym krzepiącymi myślami prosimy Maryję, by pomagała nam słuchać Pana i wypełniać Jego słowo na co dzień…

A razem z nami – chrystusowcami we wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele wspólnot życia konsekrowanego miasta Poznania, gdyż ów wtorkowy dzień był dniem modlitwy za osoby życia konsekrowanego. Wszystkich zakonników i zakonnice witał miejscowy proboszcz, ks. kan. Mateusz Misiak, zauważając szczególnie poznańskich przełożonych wspólnot – dominikańskiej, o. Michała OP i franciszkańskiej, o. Macieja OFM, posługujące w parafii Siostry Misjonarki Chrystusa Króla i ‘dobrego ducha’ parafii w osobie s. Janiny, szarytki.

Liturgia zakończyła się odmówieniem modlitwy papieża Benedykta XVI w intencji kapłanów, osób konsekrowanych i o powołania do służby Bożej przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Zapraszamy Was, Drodzy Czytelnicy, do modlitwy…, by wszyscy, którzy postanowili naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego pozostali wierni powołaniu i z zapałem, odwagą serca podejmowali posługę we wspólnocie Kościoła. Szczególnie ośmielamy się prosić o modlitewne towarzyszenie naszym najwyższym przełożonym na progu ich przełożeńskiej posługi, by ona przyczyniała się do większej chwały Bożej oraz uświęcenia wszystkich członków Towarzystwa Chrystusowego…

fot. kl. Adam Ławniczak SChr


08 października 2019r. 230 7541 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne