Potężna i święta Pani! Jak ongiś czciliśmy Cię (…), tak [i] dziś wołamy do Ciebie (…)
Uproś nam u Swego Syna łaskę i zmiłowanie, abyśmy zrozumieli Jego święte zamiary,
poprawili się z grzechów, ukochali Jego prawdę, żyli Jego prawem.
Daj nam moc ducha, otrzyj łaskawie polskie łzy i ukój oddane Ci serca.
Przywróć Polsce pokój i (…) błogosław (…) Rzeczypospolitej,
by nowe życie polskie natchnęło się prawdą i miłością
i by się przez wieki pomyślnie rozwijało jako królestwo Twej miłości
i wybrane dziedzictwo Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.

(z «Modlitwy wychodźstwa polskiego do Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej», ułożonej przez kard. Augusta Hlonda, Lourdes 19 listopada 1940 r.)

Chociaż tylko jeden bardzo niewielki wycinek z ułożonej przez Czcigodnego Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda Modlitwy za Polskę stanowił motto 38. Jasnogórskiej Nocy Czuwania w intencji Polskich Emigrantów i ich Duszpasterzy, warto przywołać ją całą (wszak też jej słowami rozpoczął rozważanie apelowe ks. Generał), aby podkreślić wyjątkowość tej nocy, w której wybrzmiewa wołanie za Polskę i każdego Polaka, żyjącego w kraju, jak i na emigracji. Tej nocy dokonuje się to, co zawarte jest w jednej z maryjnych pieśni, że kraj nasz cały i lud Twój wierny, Tobie Maryjo, dziś polecamy.

Rzeczywiście tej szczególnej nocy przypadającej w wigilię 75. rocznicy śmierci kard. Augusta Hlonda modlitwą otoczyliśmy Polonię świata i tych, którzy sprawują nad nią duszpasterską pieczę. Jak zapisaliśmy w słowie zachęty stanęliśmy jako chrystusowcy i siostry misjonarki u stóp Jasnogórskiej Madonny, stanęliśmy wraz ze wspólnotami, w których posługujemy, aby prosić z pokorą: Najlepsza Matko nasza, Maryjo, Królowo Polski i Polonii, Pociecho migrantów i Opiekunko naszych zgromadzeń, zwróć Twoje dobre oczy na każdą Polkę i każdego Polaka, zwróć Twoje oczy na nasze rodziny zakonne i wszystkich duszpasterzy polonijnych. Wspieraj, udoskonalaj, opiekuj się i wypraszaj obfitość łaski u Twojego Syna, a naszego Pana, Króla i Zbawcy.

Nasz błagalny głos rozbrzmiewał podczas modlitwy apelowej prowadzonej przez ks. Krzysztofa Olejnika SChr, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego, w czasie nabożeństw pięknie przygotowanych i animowanych przez siostry misjonarki, młodych chrystusowców (nowicjuszy i kleryków), przedstawicieli parafii z kraju i zagranicy, a przede wszystkim w celebracji i uczestnictwie w stanowiącej kulminację naszej modlitwy koncelebrowanej Eucharystii pod przewodnictwem i z homilią bpa Piotra Turzyńskiego, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Motto nocy, by życie polskie natchnęło się prawdą i miłością, które stało się szczególnym lejtmotywem nabożeństw mających miejsce po Mszy Świętej, w czasie mszalnej homilii rozwijał Ks. Biskup. Przypomniał, że prawda i miłość są wartościami uniwersalnymi: ich źródłem jest sam Bóg i na nich warto oraz trzeba budować życie, a także dla nich je oddać. Są one głęboko zapisane w ludzkiej duszy i stanowią swoiste zadanie dla wszystkich Polaków: szukać prawdy, iść za nią znaczy dalej szukać Boga i uwierzyć, że jesteśmy przez Niego kochani bezwarunkowo, że jesteśmy dla Niego bezcenni i ważni, jak przypomniała odczytana Ewangelia z piątku XXVIII tygodnia w ciągu roku (por. Łk 12, 1-7). Prosimy więc Pana Boga, puentował homilista, aby udzielił nam takiej łaski, byśmy ten testament kard. Hlonda zapisany w haśle tegorocznej nocy, wypełnili: żebyśmy natchnęli życie swoje i naszych wspólnot prawdą, jej poszukiwaniem oraz miłością, która nie może zawieść.

Dlatego u stóp Tej, co jasnej broni Częstochowy i wpatrując się w Oblicze jak polska ziemia czarne i jak polska ziemia znaczone bliznami, jako zgromadzenia powołane do pracy wśród polskiego wychodźstwa wyraziliśmy jeszcze raz gotowość do pójścia, poszukiwania oraz doprowadzenia do Chrystusa zagubionych polskich dusz. A odwołując się do dziedzictwa i do słów, które ongiś wypowiadali twórcy naszych rodzin zakonnych, chcieliśmy napełnić nasze serca duchem gorliwości apostolskiej, abyśmy natchnieni prawdą i miłością pięknie wypełnili swoje posłannictwo i by ono przynosiło błogosławiony owoc.

Albowiem jest (…) ta pielgrzymka [nasza], jak mówił przed 85 laty Kardynał Założyciel, czymś więcej niż pacierzem, raportem i pokazem. Staje się mobilizacją i odprawą apostolską. Wznieca gwałtowne energie duchowe. Zapowiada bezwzględną realizację górnych haseł. Pcha nieprzeparcie do katolickiego czynu, a (…) następstwem pielgrzymki musi być pogłębienie własnego życia religijnego. Trzeba się oderwać od szarej obojętności we wierze, trzeba się uduchowić, czyli (…) „pielęgnować i rozwijać w sobie nadprzyrodzone życie łaski przez uczestniczenie w Ofierze Mszy św., przez przyjmowanie sakramentów świętych, przez modlitwy, rachunek sumienia i udział w rekolekcjach”. Kto chce Polskę Chrystusową budować, musi Chrystusa w sobie przeżyć. Kto chce Polski Chrystusowej, musi przede wszystkim chcieć Chrystusa w swej duszy i w swych obyczajach. Kto Polskę Chrystusową ślubuje, musi siebie zaprzysiąc na Chrystusa, (…) jako na swego Boga, Odkupiciela i prawodawcę.
[I kontynuował]: po tej pielgrzymce powinniście skrzętnie uzupełniać swą znajomość prawd wiary i rozszerzać zakres swej kultury katolickiej. Gdy chcecie Chrystusem natchnąć Polskę, musicie Chrystusa znać. Musicie rozumieć Jego ducha i naukę. Posiąść musicie gruntowną wiedzę katolicką. (…) Wreszcie po tych pątniczych obchodach podwoić, owszem potroić musicie swoje oddziaływanie w duchu Polski Chrystusowej na życie całe. [Zatem] bądźcie Polski Chrystusowej bojownikami! Ofiarnie spełniajcie swą apostolską służbę! Walecznie potykajcie się o Królestwo Boże! Dla Chrystusa zdobywajcie swą wieś! Chrystusa – wprowadzajcie do fabryki, warsztatów, biur! Chrystusową rewolucję wnoście nieustraszenie w całe życie! Działajcie spokojnie, wytrwale, szybko. Pewni bądźcie zwycięstwa! (z przemówienia kard. A. Hlonda podczas akademii na Zlocie Katolickiej Młodzieży Męskiej w Częstochowie, Jasna Góra 25 września 1938 r.)
A zwycięstwo, przywołując ostatnie już słowa Prymasa Polski międzywojennej wypowiedziane na łożu śmierci 75 lat temu, gdy będzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy. Jednocześnie prosił, by o to zwycięstwo nieustannie modlić się z różańcem w ręku, aby zwyciężyła sprawa Boża.

*    *    *

Nasze modlitewne czuwanie zauważają różnorakie serwisy internetowe, m. in. jasnogórski i Radia Maryja. Relację zamieściły siostry misjonarki na swojej internetowej stronie wraz z galerią fotografii.

*    *    *

Tradycyjnie w łączności z Czuwaniem Jasnogórskim odbyły się modlitewne czuwania w naszych parafiach, szczególnie za Oceanem (w Lombard) i na Wyspach Brytyjskich (w Lancaster i Manchester).

fotografie: kl. Patryk Jaroszek SChr


21 października 2023r. 230 3085 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne