W dniach 18-19 września 2021 r. mężczyźni z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie, pod duchową opieką ks. Rafała, udali się na pielgrzymkę do Częstochowy i Kalisza.

W sobotę 18 września wzięli udział w duchowym oblężeniu Jasnej Góry, w ramach piątej ogólnopolskiej pielgrzymki mężczyzn «Męskie Oblężenie Jasnej Góry – Mężczyźni u Tronu Królowej». W niedzielę natomiast w kaliskim sanktuarium, dokonali aktu zawierzenia swoich rodzin pod opiekę św. Józefa.

Piąte «Męskie Oblężenie Jasnej Góry» zgromadziło mężczyzn na co dzień formujących się w różnych ruchach i wspólnotach. Hasłem spotkania stały się słowa z listu papieża Franciszka „Patris corde” odnoszące się do Świętego Józefa – „Twórcza odwaga”. Uczestnicy „Oblężenia» podkreślali, że praca ewangelizacyjna wśród mężczyzn i z mężczyznami jest dzisiaj kluczem do odnowy Kościoła. Msza Święta z udziałem uczestników «Męskiego Oblężenia» oraz przedstawicieli świata pracy sprawowana była na Szczycie jasnogórskim.

W programie «Oblężenia» znalazły się m.in. konferencje abp. Grzegorza Rysia, bp. Artura Ważnego, ks. Adama Rybickiego autora książek na temat duchowości mężczyzn, Jacka Pulikowskiego, którego pasją jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i budowaniu relacji rodzinnych. Swoim świadectwem podzielili się m.in. Piotr Zworski, dziennikarz, ojciec trójki dzieci, autor „Męskiego dekalogu czyli jak powstać z gleby” i Grzegorz Czerwicki, który w więzieniu spędził 12 lat, dziś głosi Ewangelię i nią żyje.

Uczestnicy «Męskiego Oblężenia» złożyli Akt Zawierzenia nawiązujący do Jasnogórskich Ślubów Narodu, przyrzekając strzec daru łaski w rodzinach jako źródła Bożego życia, żyć w stanie łaski uświęcającej, stać na straży budzącego się życia, walczyć w obronie każdego poczętego dziecka „równie mężnie, jak przodkowie nasi walczyli o byt i wolność naszego narodu”, stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i Ojczyzny.

W niedzielę 19 września pielgrzymi z Goleniowa nawiedzili Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W drodze wysłuchali ciekawej prelekcji p. Zbigniewa Stanucha (IPN Szczecin) o Kościele niezłomnym w czasach komunizmu. Po Mszy Świętej w kaliskim Sanktuarium mężczyźni, wyraźnie wzruszeni, zawierzyli swoje rodziny pod opiekę św. Józefa. Warto w tym miejscu wspomnieć o fenomenie ‘budzenia się’ mężczyzn w goleniowskiej parafii, którzy tworzą wspólnoty «Męskiego Różańca» oraz «Męski Pluton Różańcowy». W pierwsze soboty miesiąca mężczyźni gromadzą się na porannej Eucharystii o godz. 7:00, po której wyruszają ulicami Goleniowa, modląc się na różańcu w intencji rodzin, Kościoła Świętego i naszej Ojczyzny. We wtorki prowadzą różaniec przed wieczorną Eucharystią oraz zawierzają św. Józefowi ważne intencje.

tekst i foto: ks. Rafał J. Sorkowicz SChr


20 września 2021r. 230 4847 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne