Nasi neoprezbiterzy po prymicjach w domach formacyjnych i w rodzinnych parafiach w Ojczyźnie sprawowali Msze Święte prymicyjne również w parafiach duszpasterskich praktyk, które odbywali w czasie formacji seminaryjnej, szczególnie praktyk diakońskich. Przybyli też do wspólnot emigracyjnych, w których dorastali i w których dojrzewała ich decyzja wstąpienia do naszego zgromadzenia. Msze z błogosławieństwem prymicyjnym odbyły się w Aulnay sous Bois, Bonn, Lombard, Los Angeles, Stargardzie, Z początkiem lipca 2021 r. stanęli w parafiach w Chociwlu i Dobrzanach, które stały się ich pierwszymi placówkami duszpasterskimi.

*    *    *

Przywołujemy nadto kilka wydarzeń z naszych wspólnot parafialnych i domowych w kraju i za granicą:

•    pożegnania duszpasterzy w związku z przenosinami (zmianami personalnymi) na placówkach duszpasterskich;

•    poświęcenie sali na Trójcowie i witraży w domu prowincjalnym w Lombard;

•    polonijna pielgrzymka do Neviges pod przewodnictwem ks. Generała, która wieńczyła wizytację przełożonego generalnego pośród chrystusowców w Niemczech i Holandii;

•    odpustowe uroczystości w Pyrzycach, Szczecinie Podjuchach i Ziębicach;

•    w misyjnym posłaniu w archidiecezji poznańskiej uczestniczyli studenci z Duszpasterstwa Akademickiego «Na Brzegu» działającym przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu, którzy we wrześniu udają się z misją do Tanzanii;

 


02 lipca 2021r. 230 4146 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne