Tradycją stał się już udział seminarzystów oraz mieszkańców Domu Głównego w październikowym odpuście ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy celebrowanym na pamiątkę koronacji tego Wizerunku w 1961 r.

W 2022 roku nasze pielgrzymowanie odbyło się dokładnie w 61. rocznicę koronacji Obrazu MB Nieustającej Pomocy i w 60. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Pod przewodnictwem przełożonego Domu Głównego ks. Ryszarda Szymanika SChr na uroczystej Eucharystii zebrali się mieszkańcy domu – księża i bracia, a także klerycy naszego seminarium ze swoimi moderatorami. Do wspólnej modlitwy dołączyły posługujące przy Farze i przybyłe z Moraska siostry misjonarki oraz bracia Serca Jezusowego, bowiem był to dzień modlitwy za osoby konsekrowane. W słowie powitania ks. kan. Mateusza Misiaka, proboszcza parafii farnej, jak i okolicznościowym kazaniu ks. Michała Tomiaka, duszpasterza akademickiego z poznańskiej parafii św. Rocha nie zabrakło osobistych odniesień podobnych do tych, które przez duszpasterską posługę przed stu laty Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego w poznańskiej Farze związały z tym kościołem nas – chrystusowców oraz siostry misjonarki. Nadto homilista w podjętym rozważaniu zwrócił uwagę na pierwsze i ostatnie słowa z odczytanego jako pierwsze czytanie fragmentu z listu do Galatów (por. Ga 5,1-6 – wtorek XXVIII tygodnia w ciągu roku): nie można poddawać się pod jarzmo niewoli skoro do wolności wyswobodził nas Chrystus oraz należy wciąż wzrastać w wierze, która działa przez uczynki miłości (por. Ga 5,1a.6b), a osoby życia konsekrowanego przez złożone śluby i życie według rad ewangelicznych stają się niejako forpocztami życia w wolności jako dzieci Jednego Boga, które nieustannie umacniają się w wierze, zaufaniu i miłości do Niego.

*    *    *

- W niedzielę poprzedzającą nasze pielgrzymowanie do poznańskiej Fary grupa chrystusowców udała się na uroczystości odpustowe ku czci św. Faustyny w Kiekrzu; dla naszych kleryków była to tzw. niedziela duszpasterska, więc można było ich spotkać w wielu poznańskich kościołach, jak choćby u salezjanów na Winogradach.

- Archidiecezja kolońska zaś w tych dniach zorganizowała w Augsburgu spotkanie duszpasterzy obcojęzycznych posługujących na terenie archidiecezji.

- Tymczasem w Warszawie Światowa Rada Badań nad Polonią, w zarządzie której zasiada dwóch chrystusowców – ks. prof. Bernard Kołodziej SChr i ks. dr Zdzisław Malczewski SChr, zorganizowała konferencję naukową pt. „Rola mediów tradycyjnych i cyfrowych w podtrzymywaniu więzi narodowych oraz tworzeniu i utrwalaniu dziedzictwa narodowego Polaków poza granicami Kraju”. Wziął w niej udział jeden z naszych Współbraci – ks. prof. Kołodziej.

(dołączamy fotografię plakatu z programem uroczystości odpustowych w poznańskiej Farze otrzymaną dzięki życzliwości ich serwisu www)

 


13 października 2022r. 230 4270 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne