Nasi trzej Współbracia, ks. Maciej Koczaj SChr, ks. Witalij Melnyk SChr i ks. Mateusz Socha SChr, w tym roku przeżywają pięciolecie swojego kapłaństwa.

Zatem w pierwszy czwartek miesiąca maja udali się z pielgrzymką na Jasną Górę, by podziękować Maryi za opiekę i orędownictwo oraz prosić o dalsze, by jak najpiękniej realizowali kapłańską posługę i misję zgromadzenia. Wspólne dziękczynienie i modlitwa chrystusowców u stóp Jasnogórskiej Ikony zauważone zostały przez fanpage Jasnej Góry.

Ponadto w tych majowych dniach, gdy młodzi zdają egzaminy maturalne i podejmują refleksję nad wyborem życiowej drogi, przez ręce naszej Matki i Królowej zanosili oni błaganie, by znaleźli się spośród nich odważni i gotowi, by pójść za głosem Pana, który wzywa do wyłącznej służby w swoim Kościele, do niesienia Dobrej Nowiny polskim emigrantom rozsianym po całym świecie:

Panie Jezu Chryste, przez wstawiennictwo Maryi, Królowej naszej Ojczyzny oraz świętych Patronów, zawierzamy Ci serce i drogę życia tych, których powołujesz do służby Bożej w Towarzystwie Chrystusowym. Wspieraj ich, Panie, w dobrym rozeznaniu powołania, uczyń wiernymi sługami Ewangelii, by odpowiadając na głos Twojego wezwania, nieśli Polakom żyjącym w kraju i poza granicami Ojczyzny, Dobrą Nowinę o Twoim królowaniu. Tobie cześć, chwała i uwielbienie, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Do włączenia się w tę modlitwę wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy…


07 maja 2021r. 230 3787 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne